Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

Kurz Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie je zameraný na to ako špecifikovať ciele vzdelávania v kontexte cieľov firmy.

Kurz „Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie“ je určený pre pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie a rozvoj ľudí, pre HR manažérov, ako aj pre iných vedúcich pracovníkov, ktorí majú záujem systematicky rozvíjať zručnosti svojich tímov. V kurze sa venujeme odpovediam na zásadné otázky efektívneho firemného vzdelávania.

 • Naučiť účastníkov špecifikovať ciele vzdelávania v kontexte cieľov firmy.
 • Naučiť sa ako identifikovať aktuálnu úroveň zručností a špecifikovať rozvojové potreby.
 • Zdokonaliť sa pri využívaní kompetenčných modelov ako nástrojov systémového rozvoja.
 • Posilniť schopnosti účastníkov pri tvorbe rozvojového plánu a výbere metód vzdelávania.
 • Preskúmať možnosti hodnotenia efektivity vzdelávacieho procesu.

Východiská v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov

 • Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v kontexte stratégie firmy a jej cieľov.

Vzdelávanie prepojené na hlavné firemné systémy

 • Systematický rozvoj zručností ako cesta ku kvalite procesov, efektivite organizácie,
  účinnému riadeniu výkonu a rozvoju firemnej kultúry.

Rola HR v efektívnom firemnom vzdelávaní

 • Pracovníci HR ako „tvorcovia predpokladov pre úspech“.

Identifikácia rozvojových potrieb a stanovovanie štandardov

 • Využitie kompetenčných modelov pri rozvoji ľudí a rozvoji organizácie.

Tvorba tréningového plánu a dizajn rozvojovej aktivity

 • Tvorba a forma tréningových plánov, akú formu rozvoja zvoliť.

Získaný úžitok z rozvoja zamestnancov

 • Ako hodnotiť efektivitu rozvojových aktivít.

Investovanie do rozvoja talentu – ako si vychovať expertov a lídrov z vnútra
Práca s plánom osobného rozvoja účastníkov

Lektor a lektorka kurzu majú skúsenosti v HR manažmente vo významných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať