Certifikácia Lean Professional

Kurz  Certifikát Lean Professional je určený na prezentáciu projektov ako implementovať Lean Management v praxi.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Certifikát Lean Professional získajú záujemcovia po absolvovaní kurzov zameraných na Lean Management a odovzdaní prezentácie projektu, ktorý preukazuje aplikáciu Lean do praxe.
 • Záujemcovia o certifikát Lean Professional prezentujú projekty k implementácii Lean metód v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom. V prípade záujmu majú zároveň možnosti prediskutovať otázky súvisiace s riešením projektov.
 • Účastníci certifikácie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok implementácie Lean projektov.

OBSAH KURZU

Podmienky udelenia certifikátu Lean Professional

 • Účasť na verejných kurzoch Lean Management I a Lean Management II – spolu 4 dni.
 • Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti Lean Management, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy – minimálne 4 dni.
 • Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej aplikácie vybraných Lean metód v praxi.

Voliteľné kurzy

 • Lean III – Shopfloor Management (Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke) v rozsahu 1 deň.
 • Lean IV – Produktivita a normovanie práce (Metódy merania práce, MTM, MOST) v rozsahu 2 dni.
 • STD – Štandardizácia výrobných procesov (Vytváranie efektívnych pracovných postupov) v rozsahu 1 deň.
 • Logistika a Supply Chain Management v rozsahu 2 dni.
 • 5S – Päť krokov manažérstva pracovného prostredia v rozsahu 1 deň.
 • TPM – Totálne produktívna údržba v rozsahu 2 dni.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.