Certifikácia Lean Professional

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Certifikát Lean Professional získajú záujemcovia po absolvovaní kurzov zameraných na Lean Management a odovzdaní prezentácie projektu, ktorý preukazuje aplikáciu Lean do praxe.
 • Záujemcovia o certifikát Lean Professional prezentujú projekty k implementácii Lean metód v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom. V prípade záujmu majú zároveň možnosti prediskutovať otázky súvisiace s riešením projektov.
 • Účastníci certifikácie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok implementácie Lean projektov.

OBSAH KURZU

Podmienky udelenia certifikátu Lean Professional

 • Účasť na verejných kurzoch Lean Management I a Lean Management II – spolu 4 dni.
 • Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti Lean Management, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy – minimálne 4 dni.
 • Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej aplikácie vybraných Lean metód v praxi.

Voliteľné kurzy

 • Lean III – Shopfloor Management (Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke) v rozsahu 1 deň.
 • Lean IV – Produktivita a normovanie práce (Metódy merania práce, MTM, MOST) v rozsahu 2 dni.
 • STD – Štandardizácia výrobných procesov (Vytváranie efektívnych pracovných postupov) v rozsahu 1 deň.
 • Logistika a Supply Chain Management v rozsahu 2 dni.
 • 5S – Päť krokov manažérstva pracovného prostredia v rozsahu 1 deň.
 • TPM – Totálne produktívna údržba v rozsahu 2 dni.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.