Certifikácia Lean Professional

Certifikácia Lean Professional je určený na prezentáciu projektov ako implementovať Lean Management v praxi.

 • Certifikát o absolvovaní rozvojového programu Certifikácia Lean Professional sa nevydáva automaticky za účasť.
 • Certifikácia Lean Professional validuje aj prax v podobe posúdenia realizovaných projektov účastníka s merateľným prínosom pre organizáciu.
 • Certifikácia Lean Professional dáva účastníkovi personalizovanú spätnú väzbu na oblasti silných stránok a svojho priestoru pre zlepšenie
 • Obhajoba svojho projektu / projektov pred komisiou prispieva k reflexii skúsenosti a uvádza sa aj na certifikát.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 • Certifikát Lean Professional získajú záujemcovia po absolvovaní kurzov zameraných na Lean Management a odovzdaní prezentácie projektu, ktorý preukazuje aplikáciu Lean do praxe.
 • Záujemcovia o certifikát Lean Professional prezentujú projekty k implementácii Lean metód v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom. V prípade záujmu majú zároveň možnosti prediskutovať otázky súvisiace s riešením projektov.
 • Účastníci certifikácie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok implementácie Lean projektov.

Obhajoba svojho projektu / projektov z vlastnej organizácie pred komisiou, ktorého výsledkom je po úspešnej obhajobe certifikát rozvojového programu Lean Professional.

 

Podmienky udelenia certifikátu Lean Professional

 1. Účasť na verejných kurzoch Lean Management I a Lean Management II – spolu 4 dni.
 2. Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti Lean Management, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy – minimálne 4 dni.
 3. Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej aplikácie vybraných Lean metód v praxi (Certifikácia Lean Professional).

1. Povinné kurzy

2. Voliteľné kurzy

3. Obhajoba projektu

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať