Emocionálna kompetencia lídra

Kurz Emocionálna kompetencia lídra je zameraný na to ako využívať prácu s emóciami pre zlepšovanie vzťahov a atmosféry v tíme.

„Náš tím je super partia, naša práca nás baví, máme odvahu ísť do nových vecí, vieme sa pochopiť aj keď máme iné názory. Keď sa nám niečo podarí, prežívame spoločnú radosť. Máme o seba záujem, vieme sa navzájom oceniť a aj pri rôznych pohľadoch sa dokážeme tolerovať. Práca nám ide od ruky.“„U nás to ide ako v lete na saniach. Mám pocit, že sme rezignovali, občas sa hádame a je nám tak trochu jedno, čo si o veciach myslíme. Miesto hľadania riešení sa často obviňujeme. Som naštvaný a rád by som šiel robiť niekam inam.“

Aký tím chcete? Je to aj o porozumení svojich emócií a emócií kolegov. Čo s tým môžem urobiť?
Tento tréning prináša:
 • Lepšie porozumenie svojim emóciám ako aj emóciám kolegov.
 • Rešpektovanie skutočnosti, že emócie ovplyvňujú správanie, konanie i výkon jednotlivca.
 • Rozvinutie schopnosti hlbšie sa zamyslieť nad emóciou, ktorú prežívam alebo pozorujem.
 • Používať napr. miesto „súdenia a kritiky“ viac „overovanie“ a hľadanie reálnych riešení v danej emočnej situácii.
 • Podporovanie jednotlivca a tímu k emočnej agilite pre zvýšenie efektivity ako aj pre upevnenie vzťahov v tíme.
 • Lepšie porozumieť emóciám.
 • Rozvinúť schopnosť na emócie primerane reagovať.
 • Naučiť sa využívať prácu s emóciami pre zlepšovanie vzťahov a atmosféry v tíme.
 • Precvičiť si techniky práce s emóciami aplikovateľné do vlastného tímu.

Emócie – Identifikácia

1. krok – čo sa vo mne deje

 • Spoznanie emócií pomocou interpretácií, ako ich vníma telo a ako ich vieme opísať.
 • Každá emócia nás nabáda k určitej reakcii.
 • Emócia má určitý dôvod.

Význam emócií

2. krok – prijatie, verifikovanie

 • Čo nám emócie hovoria?
 • Preskúmanie emócií v konkrétnych situáciách z praxe lídra – aký čin/akciu mi umožňuje daná emócia a v čom mi bráni.

Emočná vedomosť, zručnosť

3. krok – čo s tým

 • Vedieť – emócie sú prepojené s činmi.
 • Prijať – normalizovanie emócií.
 • Počúvať – čo mi emócia „hovorí“.
 • Vybrať – emočná agilita.
 • Posun lídra od vedomosti k zručnosti využitím nástroja Príbehu – čo mi tá emócia chce povedať?, Akcie – k čomu ma nabáda, čo mám robiť?, Dôvodu – z akého dôvodu to chcem urobiť?

Emocionálna kompetencia

4. krok – zmena

 • Navigovanie emócií správnym smerom v práci lídra.
 • Využitie nástrojov emočnej agility – pridať, vymeniť, odložiť.

Možné zadania

 • Plán rozvoja v emocionálnej kompetencii.
 • Príprava akčných krokov pre vedomé zaradenie nástrojov a techník pre zvyšovanie emocionálnej kompetencii vo svojom tíme.

Pár myšlienok k emóciám

 • Sme racionálne i emocionálne bytosti
 • Emócie sú v nás prítomné
 • Emócie sú spúšťané podnetmi, udalosťami
 • Každá emócia existuje z nejakého dôvodu
 • My sme „vlastníkmi“ svojich emócii /Dan Newby/

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať