Emocionálna kompetencia lídra

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

„Náš tím je super partia, naša práca nás baví, máme odvahu ísť do nových vecí, vieme sa pochopiť aj keď máme iné názory. Keď sa nám niečo podarí, prežívame spoločnú radosť. Máme o seba záujem, vieme sa navzájom oceniť a aj pri rôznych pohľadoch sa dokážeme tolerovať. Práca nám ide od ruky.“„U nás to ide ako v lete na saniach. Mám pocit, že sme rezignovali, občas sa hádame a je nám tak trochu jedno, čo si o veciach myslíme. Miesto hľadania riešení sa často obviňujeme. Som naštvaný a rád by som šiel robiť niekam inam.“

Aký tím chcete? Je to aj o porozumení svojich emócií a emócií kolegov. Čo s tým môžem urobiť?
Tento tréning prináša:
 • Lepšie porozumenie svojim emóciám ako aj emóciám kolegov.
 • Rešpektovanie skutočnosti, že emócie ovplyvňujú správanie, konanie i výkon jednotlivca.
 • Rozvinutie schopnosti hlbšie sa zamyslieť nad emóciou, ktorú prežívam alebo pozorujem.
 • Používať napr. miesto „súdenia a kritiky“ viac „overovanie“ a hľadanie reálnych riešení v danej emočnej situácii.
 • Podporovanie jednotlivca a tímu k emočnej agilite pre zvýšenie efektivity ako aj pre upevnenie vzťahov v tíme.

TERMÍNY

2021

2022

Jar

Jeseň

20.10. 19.10.

CIELE

 • Lepšie porozumieť emóciám.
 • Rozvinúť schopnosť na emócie primerane reagovať.
 • Naučiť sa využívať prácu s emóciami pre zlepšovanie vzťahov a atmosféry v tíme.
 • Precvičiť si techniky práce s emóciami aplikovateľné do vlastného tímu.

OBSAH KURZU

Emócie – Identifikácia

1. krok – čo sa vo mne deje

 • Spoznanie emócií pomocou interpretácií, ako ich vníma telo a ako ich vieme opísať.
 • Každá emócia nás nabáda k určitej reakcii.
 • Emócia má určitý dôvod.

Význam emócií

2. krok – prijatie, verifikovanie

 • Čo nám emócie hovoria?
 • Preskúmanie emócií v konkrétnych situáciách z praxe lídra – aký čin/akciu mi umožňuje daná emócia a v čom mi bráni.

Emočná vedomosť, zručnosť

3. krok – čo s tým, „robenie“

 • Vedieť – emócie sú prepojené s činmi.
 • Prijať – normalizovanie emócií.
 • Počúvať – čo mi emócia „hovorí“.
 • Vybrať – emočná agilita.
 • Posun lídra od vedomosti k zručnosti využitím nástroja Príbehu – čo mi tá emócia chce povedať?, Akcie – k čomu ma nabáda, čo mám robiť?, Dôvodu – z akého dôvodu to chcem urobiť?

Emocionálna kompetencia

4. krok – zmena

 • Navigovanie emócií správnym smerom v práci lídra.
 • Využitie nástrojov emočnej agility – pridať, vymeniť, odložiť.

Možné zadania

 • Plán rozvoja v emocionálnej kompetencii.
 • Príprava akčných krokov pre vedomé zaradenie nástrojov a techník pre zvyšovanie emocionálnej kompetencii vo svojom tíme.

Pár myšlienok k emóciám

 • Sme racionálne i emocionálne bytosti
 • Emócie sú v nás prítomné
 • Emócie sú spúšťané podnetmi, udalosťami
 • Každá emócia existuje z nejakého dôvodu
 • My sme „vlastníkmi“ svojich emócii /Dan Newby/

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 408€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 372€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.