Strategické projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov

Kurz Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov je zameraný na predstavenie metodiky a nástrojov pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov, a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Efektívnym spôsobom sprostredkovať pre manažérov – sponzorov projektov metodiky a nástroje pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov, a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.
 • Zvládnuť postupy stanovenia a kontroly cieľov projektov, dodržiavania termínov, nákladov a alokácie zdrojov na projekty.

Kľúčové faktory úspechu projektov z pohľadu jeho sponzorov

 • Úlohy a zodpovednosti sponzorov projektov.
 • Čo je najdôležitejšie. Na čo sa sústrediť. Praktické skúsenosti.

Zhrnutie metodiky projektového riadenia z pohľadu sponzora

 • Výber z alternatív projektov a definovanie projektov.
 • Plánovanie projektu.
 • Realizácia projektu a schvaľovanie zmien.
 • Ukončenie a vyhodnotenie cieľov projektu.

Multiprojektové riadenie a portfólio manažment

 • Optimalizácia využitia zdrojov v multiprojektovom prostredí.

Aplikácia v organizáciách účastníkov kurzu

 • Riešenie špecifických otázok sponzorov v rôznych typoch projektov.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať