Strategické projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov

Kurz Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov je zameraný na predstavenie metodiky a nástrojov pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov, a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online. nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Efektívnym spôsobom sprostredkovať pre manažérov – sponzorov projektov metodiky a nástroje pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov, a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.
 • Zvládnuť postupy stanovenia a kontroly cieľov projektov, dodržiavania termínov, nákladov a alokácie zdrojov na projekty.

Kľúčové faktory úspechu projektov z pohľadu jeho sponzorov

 • Úlohy a zodpovednosti sponzorov projektov.
 • Čo je najdôležitejšie. Na čo sa sústrediť. Praktické skúsenosti.

Zhrnutie metodiky projektového riadenia z pohľadu sponzora

 • Výber z alternatív projektov a definovanie projektov.
 • Plánovanie projektu.
 • Realizácia projektu a schvaľovanie zmien.
 • Ukončenie a vyhodnotenie cieľov projektu.

Multiprojektové riadenie a portfólio manažment

 • Optimalizácia využitia zdrojov v multiprojektovom prostredí.

Aplikácia v organizáciách účastníkov kurzu

 • Riešenie špecifických otázok sponzorov v rôznych typoch projektov.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 254 41

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Kontaktujte nás

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať