Harmonizovaná FMEA II – moderovanie a aplikácia v praxi

Kurz Harmonizovaná FMEA II je zameraný na osvojenie si zručnosti potrebných na efektívne moderovanie tímu FMEA.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • V nadväznosti na kurz FMEA I umožniť účastníkom osvojiť si zručnosti potrebné na efektívne moderovanie tímu FMEA a riešiť otázky aplikácie FMEA v praxi.
 • Poskytnúť skúseným aj začínajúcim moderátorom FMEA spätnú väzbu na ich ďalšie zlepšovanie.

Kritické faktory efektívnej aplikácie FMEA

 • Aké problémy najčastejšie riešime v súvislosti s aplikáciou FMEA.
 • Príklady z praxe. Vlastné príklady a skúsenosti účastníkov.

Efektívne moderovanie FMEA

 • Úloha moderátora.
 • Postupy a techniky moderovania používané pri FMEA úlohách.

Ako vybrať a definovať projekt FMEA

 • Stanovenie rozsahu a časového plánu aplikácie FMEA.
 • Popísanie štruktúry systému a jeho prvkov.

Moderovanie postupu riešenia FMEA

 • Analýza chýb – nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
 • Ako moderovať kvalifikované stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od?
 • Ako pomôcť tímu stanoviť priority zlepšovania podľa stupňa potlačenia príčin a následkov chyby?
 • Ako vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení?
 • Praktické cvičenia. Spätná väzba a úlohy na zlepšenie moderovania.

Riešenie praktických otázok s ktorými sa stretáva moderátor

 • Ako zabezpečiť čo najefektívnejší priebeh procesu FMEA pri udržaní objektivity hodnotenia a „spoluvlastníctva“ členov tímu k výsledkom?
 • Riešenie konfliktov a rôznych názorov členov tímu na hodnotenie.
 • Štandardizácia postupu a prispôsobenie sa špecifikám danej úlohy.

Zlepšovanie aplikácie FMEA v praxi

 • Ako odstraňovať nedostatky zistené pri auditoch, alebo pri uvoľňovaní produktu/procesu do SOP.
 • Možnosť overenia si správnosti postupu a spätnej väzby k postupu aplikácie účastníkmi kurzu.
 • Výmena praktických skúseností a plán zlepšovania sa.
Kurz je určený absolventom kurzu FMEA I.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať