Riadenie zmien pri nábehu do nového normálu

Kurz Riadenie zmien pri nábehu do nového normálu je zameraný na to ako efektívne presadzovať a riadiť zmeny v aktuálnej situácii.

Online modul vedený lektorom
Rozsah: 3 hodiny, Cieľová skupina: Stredný manažment

Ako môžem efektívne presadzovať a riadiť zmeny v aktuálnej situácii? Na kurze získate porozumenie prečo vzniká v tíme odpor voči novým opatreniam a aktuálnym zmenám ako aj vhodné postupy pre zvládnutie a riadenie zmien pri návrate do “nového normálu“ vo vašich podmienkach.

Zmeny, ktoré potrebujem uriadiť a zvládnuť

  • Aké zmeny a opatrenia nás pri návrate čakajú?
  • Čo nám pri zvládaní zmien funguje a kde je aktuálna výzva?

Prežívanie zmeny, kde som ja a kde môj tím

  • Krivka zmeny, jej dynamika, kde sa v nej nachádzam ja a kde môj tím.
  • Odmietanie zmien, odpor voči zmene.
  • Hľadanie spoločných východísk, podpora stotožnenia sa so zmenou.

Komunikácia zmien a kontakt s tímom

  • Základné pravidlá komunikácie o zmene. O čom je potrebné hovoriť?
  • Ako odkomunikovať zmeny, návrat do nového prostredia, nové opatrenia?
  • Prekonávanie námietok voči zmene, práca s emóciami.

Situácie účastníkov a príprava plánu pre zvládnutie zmeny s mojím tímom

Kurz je realizovaný prostredníctvom online platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie. Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať