Digitálna transformácia

Pri tvorbe stratégií v rámci digitálnej transformácie firmy sa zameriavame na vytvorenie plánov, ako s využitím nových digitálnych technológií zlepšiť prepojenie firmy so zákazníkom, inovovať produkty a služby a zefektívniť interné firemne procesy, aby sa firma stala konkurencieschopnejšou.

Zákazníkom, medzi ktorých patria výrobné firmy aj služby, môžeme pomôcť technologické riešenia zrealizovať v spolupráci s našimi partnermi. Alebo sa zákazníci môžu rozhodnúť našich konzultantov využiť v roli facilitátorov procesu definovania digitálnej stratégie a pomôcť vytvoriť ich “as is” procesný model a následne nový “to be” stav, vrátane stanovenia krokov, ako sa k novému stavu dostať.

Karol Horváth

Chcem s Vami hovoriť o digitálnej transformácii

Kontaktovať