EFQM Model

 • Kurz EFQM Model je zameraný na praktické postupy vedenia projektov hodnotenia vlastnej firmy.
 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah na vlastnú organizáciu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Poskytnúť manažmentu s vedúcim projektov porozumenie a schopnosti využívať v praxi EFQM Model a metódy a nástroje samohodnoteni­a firmy.
 • Vyškoliť interných hodnotiteľov
 • Prispieť k praktickému uplatneniu hodnotenia podľa EFQM Modelu v organizácii.

EFQM Model

 • Prípadová štúdia s ukážkou využitia hodnotenia organizácie.
 • kritériá EFQM modelu. Predpoklady a výsledky. Vzájomné väzby.
 • Vedenie organizácie a stratégia.
 • Vedenie pracovníkov, spokojnosť pracovníkov.
 • Procesy, spokojnosť zákazníkov, výsledky podnikania (výsledky výkonnosti).
 • Partnerstvá a zdroje, vplyv na spoločnosť.

Postup hodnotenia podľa kritérií modelu:

 • RADAR
 • Kľúčové témy a ich prepojenia
 • Aplikácia samohodnotenia a postupy hodnotenia podľa EFQM modelu.
 • Postup prideľovania bodov.
 • Proces dosahovania konsenzu.

Prístupy k hodnoteniu Prehľad metód:

 • Dotazníková metóda. Matica. Workshop.
 • Pro-forma. Simulácia ceny.
 • Porovnanie z hľadiska náročnosti a prínosov.
 • Práca s vybranou metódou.

Aplikácia hodnotenia podľa modelu EFQM vo vlastnej organizácii

 • Aplikácia na vybraný prvok a oblasť. Workshop s ukážkami hodnotenia.

 

Praktické otázky assessmentu podľa EFQM modelu

 • Skúsenosti s aplikácii, potenciálne problémy a ich riešenie.

 

Kurz je určený pre manažérov, vedúcich projektov a interných hodnotiteľov

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať