Môžeš sa na mňa spoľahnúť

Kurz  Môžeš sa na mňa spoľahnúť je zameraný na to ako zlepšiť úroveň spolupráce v tíme.

Tréning je zameraný na rozvoj schopnosti účastníkov efektívne spolupracovať v pracovnom tíme.  Rozvíjanie zdravých pracovných vzťahov a schopnosť hľadať spoločné riešenia i potrebné kompromisy sú predpoklady pre maximálne využitie potenciálu spolupráce. Koordinácia  v tíme je sociálna zručnosť, ktorej  sa treba učiť. Rozvoju týchto zručností s využitím tímových hier a cvičení  je venovaný tento kurz.

 • Naučiť sa, ako zlepšiť úroveň spolupráce v tíme
 • Porozumieť dysfunkciám v tíme
 • Zdokonaliť sa v efektívnej výmene informácií
 • Naučiť sa poskytovať si otvorenú spätnú väzbu /povedať si príjemné aj menej príjemné veci
 • Orientácia na ľudí

  • Spoznávanie spolupracovníkov.
  • Kedy je spolupráca najlepšou cestou, výhody spolupráce.
  • Typy spolupracovníkov a ako s nimi pracovať.

  Integrita a spoľahlivosť

  • Spoľahlivosť a dôvera ako základ pre spoluprácu.
  • Dysfunkcie tímu.
  • Zásady pri preberaní úloh, dohodách a záväzkoch.

  Budovanie dobrej atmosféry v pracovnom tíme

  • Zdravá atmosféra v produktívnom tíme.
  • Vyjasnenie očakávaní.
  • Ako rozvíjať tvorivú a produktívnu atmosféru v tíme a čím ju môžeme zničiť.

  Priama komunikácia

  • Dimenzie správania.
  • JA v komunikácii.
  • Poskytovanie vzájomnej spätnej väzby –pozitívnej aj negatívnej.
  • Metóda PPP.

  Školenie obsahuje zážitkovú tímovú aktivitu Stavba veže doplnenú o analýzu zameranú na tímovosť, hľadanie optimálneho riešenia, ochotu ku kompromisom sledujúcim naplnenie spoločného cieľa a podporu tímového ducha. Aktivita je doplnená o analýzu vedenú lektorom a preklopenie naučeného do praxe.

Čo prezívajú členovia môjho tímu na neplánovanom home office? Ako byť kolegom na pri dištančnej spolupráci nie len šéfom, ale aj oporou a motivátorom. Rozdiel je vo výsledku.

 • Čo aktuálne prežívajú moji pracovníci, čo to v nich vyvoláva
 • Možnosti motivácie na diaľku
 • Líder/manažér ako opora pre svoj tím – dôležitosť podpory a sociálneho kontaktu na diaľku
 • Moje vnútorné zdroje a vnútorné zdroje mojich pracovníkov – využitie našich schopností a skúsenosti z minulosti pri novej neštandardnej/stresovej/diskomfortnej situácii
 • Emócie pracovníkov a ako na ne reagovať, ako pomôcť prekonať negatívne emócie
 • Práca s vlastnou emóciou
 • Nástroje, ktoré môžem použiť
 • Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu je možné využiť on-line platformu zákazníka, prípadne platformu Zoom.
Pre účasť je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať