Riadenie v hybridnom prostredí

Kurz sa zaoberá tematikou špecifík hybridného riadenia – riadenia v hybridnom pracovnom prostredí, ktoré čoraz častejšie firmy využívajú.

 • Uvedomiť si, aké výzvy a dopad na zručnosti manažéra má riadenie hybridného tímu.
 • Naučiť sa, čím môžem ja ako manažér zlepšiť hybridnú spoluprácu a fungovanie môjho tímu.
 • Identifikovať možné „plytvania“ v rámci hydridného spôsobu fungovania a ako ich eliminovať.
 • Poskytnúť účastníkom best practices, odporúčania a tipy na efektívne zvládnutie riadenia v rámci hybridného prostredia a budovanie dobrej atmosféry v tíme.

Modely hybridného pracovného prostredia a typy fungovania pracovníkov

 • Rôzne modely a spôsoby fungovania hybridného pracovného prostredia
 • Rôzne typy spolupracovníkov – reakcií na hybridné fungovanie

Špecifiká riadenia v hybridnom pracovnom prostredí

 • Čo je iné a aké špecifické „problémy“ prináša hybridné riadenie
 • Výzvy pre manažéra

Model „5 K“ – podmienky efektívnej hybridnej spolupráce

 • Model 5 K:
 • Koordinácia
 • Komunikácia
 • Konektivita
 • Kreativita
 • Kultúra
 • Čo nám funguje/nefunguje a čo s tým – tipy, triky a odporúčania
 • 12 plytvaní pri hybridnom riadení a ako ich odstrániť

Best practices

 • Riešenie situácií z praxe účastníkov a zdieľanie best practices

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať