Vyjednávanie III

Kurz Vyjednávanie III je zameraný na to ako udržať iniciatívu pri vyjednávaní na svojej strane.

 • Naučiť účastníkov ako udržať iniciatívu pri vyjednávaní na svojej strane.
 • Zdokonaliť účastníkov v zvládaní ťažkých námietok pri vyjednávaní.
 • Oboznámiť sa s technikami vhodnými na spracovanie kvalitnej a vysoko profesionálnej prípravy na dôležité vyjednávanie.
 • Zvládnuť ďalšiu argumentačnú techniku SIMONA.
 • Zdokonaliť sa vo vyjednávaní s viacerými partnermi súčasne a s vyjednávaním v tíme.
 • Spracovať si prípravu na ťažké rokovania, ktoré účastníkov v najbližšom čase čakajú.

Role play

Účastníci dostanú popisy rolí a situácií, v ktorých sa bude vyjednávať

Podľa zadanej roly a situácie sa pripravia na vyjednávanie

Povedú vyjednávanie s partnerom a z vyjednávania sa urobí videozáznam

Videozáznam vyjednávania sa analyzuje (čo bolo urobené dobre, čo by sa dalo ešte zlepšiť alebo urobiť inak)

Priebeh vyjednávania a ako viesť rozhovor

 • Fázy vyjednávania, diskusia, návrhy, dohoda, presvedčovanie a argumentácia (krátke opakovanie z predchádzajúcich kurzov vyjednávania)
 • Ako viesť rozhovor a smer vyjednávania – mať v rukách iniciatívu?
 • Ako získať čas, po neočakávanom návrhu a urobiť si rýchlu analýzu (pre/proti). Je to naozaj výhodné?

Prekonávanie ťažkých námietok pri vyjednávaní II

 • Ťažké a ľahké námietky
 • Príprava na zvládanie námietky: zoznam očakávaných námietok (najmä ťažkých)
 • Ako si pripraviť argumentáciu?
 • Vyhnúť sa argumentačnému pretláčaniu, pohľad na námietku zo strany partnera, hľadanie východiska, technika prekonávania námietok

Argumentačná technika SIMONA (situácia, možnosti, návrhy)

Využitie vhodných techník na prípravu na vyjednávanie

 • SWOT a analýza silových polí
 • Vplyv nezúčastnených Stakeholdrov na priebeh vyjednávania

Vedenie rokovania v tíme

 • Úskalia a výhody rokovania v tíme
 • Pravidlá spolupráce pri vyjednávaní v tíme

Vyjednávanie s viacerými partnermi naraz

Role play vyjednávania na porade o rozhodnutí, ktoré ovplyvňuje viacej oddelení

 • Špecifiká situácie súčasného vyjednávania s viacerými partnermi
 • Využitie analýzy záujmov a silových polí

Príprava a tréning vyjednávania, ktoré účastníka čaká

Videotréning vyjednávania a spätná väzba

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať