Metódy a nástroje riešenia problémov

Kurz Metódy a nástroje riešenia problémov je zameraný na získanie schopnosti vybrať správny nástroj alebo metódu v závislosti od problému a následnú implementáciu tohto riešenia.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Naučiť sa efektívne zvládnuť nástroje riešenia problémov.
 • Získať schopnosť vybrať správny nástroj v závislosti od typu riešeného problému alebo úlohy.
 • Spracovať analýzu a návrh riešenia úlohy alebo problému z praxe a osvojiť si nástroje pomáhajúce dotiahnuť problém do úspešného konca.

Metodológia

 • Vybrané nástroje pre praktické využitie pri riešení problémov.

Predstavenie metodiky pre štruktúrované riešenie problémov

 • Cyklus PDCA (Naplánuj-Vykonaj-Over-Realizuj).
 • Prehľad metodík. Kedy aplikovať ktorú metodiku?

Stratégie pre identifikáciu koreňovej príčiny (root cause analysis)

 • Definícia problému.
 • Pýtať sa správne otázky a zisťovať zdroje variability.
 • Prístupy založené na poznaní vs. konvergentné prístupy.
 • Izolovanie problému.
 • Kontrastná analýza.
 • 5 x Prečo? Typická dominancia problému koreňovej príčiny.

Návrh riešení a implementácia protiopatrení

 • Dobré a zlé riešenia (vrátane najtypickejších chýb pri riešení problémov).
 • Ako navrhnúť dobré riešenie, ako sa uistiť, že bude fungovať.
 • Implementácia riešení problému.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať