Zvýšenie konkurencieschopnosti finančnej inštitúcie

Zlepšenie pozície kľúčového produktu banky

Vylepšenie pozície kľúčového produktu banky je pri veľmi podobných parametroch produktov v súčastnosti často viac otázka procesná, než produktová. Zákazník si vyberá na základe dôveryhodnosti a jednoduchosti celého procesu. Preto sme viacerým finančným inštitúciám pomohli so zlepšením ich procesov tak, aby zákazník nemal dôvod obrátiť svoju pozornosť kamkoľvek inde napr. kvôli pomalému procesu pridelenia úveru alebo vybavenia leasingu. Rizikovými analýzami, profesionálnym benchmarkingom, konsolidáciou procesov, presným nastavením KPI pre jednotlivé podprocesy, analýzou hodnotových tokov, vyčlenením nevhodných prípadov do iného procesu, predchádzaním cyklenia prípadov a mnohými ďalšími metódami sme nastavili trend zlepšovania procesu.

Konkrétne riešenie pre klienta

Výsledkom bolo skrátenie času vybavenia zákazníka o 32%, zníženie počtu opakovaní procesných krokov z dôvodu nekvality procesov o 62%, zvýšenie presnosti ponúkaného úveru o 21%, zníženie počtu návštev banky pri vybavovaní úveru o polovicu. Z toho vyplynulo nie len posilnenie bánk v ich kľúčových segmentoch na trhu, ale aj zníženie nákladov, pretože množstvo práce zamestnancov na kľúčových produktoch kleslo pri rovnakom počte prípadov o 17%.

Karol Horváth

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať