Lean Akadémia

  • LEAN Akadémia je určená pre lean profesionálov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti v oblasti LEAN, oboznámiť sa s najnovšími best practises.
  • Akadémia je rozdelená na tématické programy (LEAN Basics, LEAN Maintanance, LEAN Logistics, LEAN Strategy), ktorých nadväznosť nie je podmienkou.
  • Účastníci LEAN Akadémie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok implementácie Lean projektov s kolegami z iných firiem a senior konzultantami z FBE .

Program je spoločným projektom FBE Bratislava a FBE Praha.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Trvanie kurzu: 9 dní

Termíny programu sa stanovia po naplnení minimálneho počtu účastníkov.

Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

  • Umožniť účastníkom pozrieť sa inak na existujúce procesy a systémy, eliminovať ich prevádzkové slepotu a naučiť ich vidieť potenciály.
  • Podporiť účastníkov v správnom prístupe k filozofii, princípom, metódam a nástrojom neustáleho zlepšovania.
  • Naučiť účastníkov všetko implementovať v praxi, s dôrazom na správny výber najvhodnejšieho prístupu.
  • Poskytnúť účastníkom znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu správne odkomunikovať ich zámery v oblasti zlepšovania svojim kolegom, nadriadeným aj podriadeným, aby ich tiež mohli „vtiahnuť“ do zlepšovanie.…aby účastníci pochopili, že zlepšovanie je nikdy nekončiaci proces!
LEAN BASICS Formát Trvanie
Lean základy prezenčne 2 dni
Jednoduché metódy riešenia problémov prezenčne 2 dni
Lean pracovisko & Shopfloor management prezenčne 3 dni
TWI prezenčne 3 dni
Toyota KATA prezenčne 2 dni
Moderovanie workshopov riešenie problémov on-line 1 deň
Lean – Presvečivá komunikácia prezenčne 2 dni
Závěrečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          2450 EUR 16 dní
LEAN MAINTENANCE Formát Trvanie
TPM prezenčne 3 dni
Autonómna údržba prezenčne 2 dni
SMED prezenčne 2 dni
Digitalizácia údržby on-line 1 deň
Normovanie práce prezenčne 2 dni
Záverečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          1750 EUR 11 dní
LEAN LOGISTICS Formát Trvanie
VSM súčasný stav prezenčne 3 dni
VSM budúci stav Prezenčne 2 dni
Logistika Prezenčne 2 dni
Supply Chain Management Prezenčne 2 dni
Digitálna transformácia on-line 1 deň
v logistike
Záverečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          1950 EUR 11 dní
LEAN STRATEGY Formát Trvanie
Business Balance Scorecard prezenčne 1 deň
Change Management on-line 1 deň
Strategické plánovanie prezenčne 2 dni
Projektový management on-line 2 dni
v štíhlom podniku
Benchmarking prezenčne 2 dni
Záverečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          1850 EUR 9 dní

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať