Lean Akadémia

 • LEAN Akadémia je určená pre lean profesionálov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti v oblasti LEAN, oboznámiť sa s najnovšími best practises.
 • Akadémia je rozdelená na tématické programy (LEAN Basics, LEAN Maintanance, LEAN Logistics, LEAN Strategy), ktorých nadväznosť nie je podmienkou.
 • Účastníci LEAN Akadémie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok implementácie Lean projektov s kolegami z iných firiem a senior konzultantami z FBE .

Program je spoločným projektom FBE Bratislava a FBE Praha.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

Termíny programu sa stanovia po naplnení minimálneho počtu účastníkov.

CIELE

 • Umožniť účastníkom pozrieť sa inak na existujúce procesy a systémy, eliminovať ich prevádzkové slepotu a naučiť ich vidieť potenciály.
 • Podporiť účastníkov v správnom prístupe k filozofii, princípom, metódam a nástrojom neustáleho zlepšovania.
 • Naučiť účastníkov všetko implementovať v praxi, s dôrazom na správny výber najvhodnejšieho prístupu.
 • Poskytnúť účastníkom znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu správne odkomunikovať ich zámery v oblasti zlepšovania svojim kolegom, nadriadeným aj podriadeným, aby ich tiež mohli „vtiahnuť“ do zlepšovanie.…aby účastníci pochopili, že zlepšovanie je nikdy nekončiaci proces!

OBSAH KURZU

LEAN BASICS Formát Trvanie
Lean základy prezenčne 2 dni
Jednoduché metódy riešenia problémov prezenčne 2 dni
Lean pracovisko & Shopfloor management prezenčne 3 dni
TWI prezenčne 3 dni
Toyota KATA prezenčne 2 dni
Moderovanie workshopov riešenie problémov on-line 1 deň
Lean – Presvečivá komunikácia prezenčne 2 dni
Závěrečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          2450 EUR 16 dní
LEAN MAINTENANCE Formát Trvanie
TPM prezenčne 3 dni
Autonómna údržba prezenčne 2 dni
SMED prezenčne 2 dni
Digitalizácia údržby on-line 1 deň
Normovanie práce prezenčne 2 dni
Záverečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          1750 EUR 11 dní
LEAN LOGISTICS Formát Trvanie
VSM súčasný stav prezenčne 3 dni
VSM budúci stav Prezenčne 2 dni
Logistika Prezenčne 2 dni
Supply Chain Management Prezenčne 2 dni
Digitálna transformácia on-line 1 deň
v logistike
Záverečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          1950 EUR 11 dní
LEAN STRATEGY Formát Trvanie
Business Balance Scorecard prezenčne 1 deň
Change Management on-line 1 deň
Strategické plánovanie prezenčne 2 dni
Projektový management on-line 2 dni
v štíhlom podniku
Benchmarking prezenčne 2 dni
Záverečný test a prezentácia projektu prezenčne 1 deň
CENA                                          1850 EUR 9 dní

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je od  1750€
v závislosti od výberu programu

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je od 1690€

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.