Efektívna tímová spolupráca

Kurz je postavený na zážitkovej simulácii ZAP, vyvinutej FBE. Forma kurzu je prezenčná.

 

CIELE

 • Uvedomiť si kľúčové princípy efektívnej tímovej spolupráce.
 • Naučiť sa postupy a pravidlá, ktoré pomáhajú zlepšiť tímovú a medzitímovú spoluprácu.
 • Zlepšiť schopnosť účastníkov efektívne komunikovať pri spolupráci v tíme.

OBSAH KURZU

Simulácia ZAP

Viackolová simulácia tímovej a medzitímovej spolupráce vrátane zlepšovacích workshopov. Analýza zážitku je zameraná na to:

 • ako zlepšiť tímovú/medzitímovú spoluprácu,
 • ako stanovovať priority a aký vplyv majú na celkový výsledok a KPI,
 • aké postupy môžu zefektívniť spoluprácu, koordináciu – zlepšiť výsledok,
 • čo je dôležité z hľadiska internej komunikácie,
 • ako sú dôležité rôzne role v tíme.

Zažite, aký môže byť efekt kvalitnej tímovej a medzitímovej spolupráce, je to úžasná motivácia k zlepšovaniu výkonov Vašej organizácie

Princípy efektívnej komunikácie pri tímovej alebo medzitímovej spolupráci

 • Zásady efektívnej komunikácie v rámci tímu.
 • Schopnosť počúvať a vybrať dôležité informácie.
 • Najčastejšie chyby v komunikácii: neúplné informácie, neodôvodnené predsudky, skresľovanie informácií, nedostatočná komunikácia atď.
 • Ako predchádzať komunikačným chybám pri spolupráci?


Pravidlá efektívnej spolupráce

 • Vyvodenie kľúčových pravidiel efektívnej tímovej spolupráce za využitia techniky RIEKA.


Riešenie vybraných situácií z praxe účastníkov

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 264€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.