Efektívna tímová spolupráca

Kurz Efektívna tímová spolupráca je zameraný na to si uvedomiť kľúčové princípy efektívnej tímovej spolupráce.

Kurz je postavený na zážitkovej simulácii ZAP, vyvinutej FBE. 

 

 • Uvedomiť si kľúčové princípy efektívnej tímovej spolupráce.
 • Naučiť sa postupy a pravidlá, ktoré pomáhajú zlepšiť tímovú a medzitímovú spoluprácu.
 • Zlepšiť schopnosť účastníkov efektívne komunikovať pri spolupráci v tíme.

Simulácia ZAP

Viackolová simulácia tímovej a medzitímovej spolupráce vrátane zlepšovacích workshopov. Analýza zážitku je zameraná na to:

 • ako zlepšiť tímovú/medzitímovú spoluprácu,
 • ako stanovovať priority a aký vplyv majú na celkový výsledok a KPI,
 • aké postupy môžu zefektívniť spoluprácu, koordináciu – zlepšiť výsledok,
 • čo je dôležité z hľadiska internej komunikácie,
 • ako sú dôležité rôzne role v tíme.

Zažite, aký môže byť efekt kvalitnej tímovej a medzitímovej spolupráce, je to úžasná motivácia k zlepšovaniu výkonov Vašej organizácie

Princípy efektívnej komunikácie pri tímovej alebo medzitímovej spolupráci

 • Zásady efektívnej komunikácie v rámci tímu.
 • Schopnosť počúvať a vybrať dôležité informácie.
 • Najčastejšie chyby v komunikácii: neúplné informácie, neodôvodnené predsudky, skresľovanie informácií, nedostatočná komunikácia atď.
 • Ako predchádzať komunikačným chybám pri spolupráci?


Pravidlá efektívnej spolupráce

 • Vyvodenie kľúčových pravidiel efektívnej tímovej spolupráce za využitia techniky RIEKA.


Riešenie vybraných situácií z praxe účastníkov

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať