Parkovanie klientov Nikar Training Center

Pozícia FBE a Nikar training center v Bratislave
Nikar Training Center disponuje 7 vlastnými parkovacími miestami.  Parkovacie miesta sa nachádzajú na súkromnom pozemku a sú vyznačené dopravnou značkou – 2 parkovacie miesta sú prístupné priamo pred vchodom do budovy z Liptovskej ulice, 5 parkovacích miest je prísupných z Turčianskej ulice.
7 parkovacích miest v Nikar training center a FBE.
Po obsadení týchto parkovacích miest môžu klienti parkovať na spoplatnených parkovacích miestach v okolitých uliciach Nikar Training Center. Parkovanie v našej zóne je spoplatnené sumou 1,50 eur/hod v čase od 08:00 hod. do 24:00 hod.

Platba za parkovanie  – Bratislavský parkovací asistent PAAS

  1. Stiahnete a nainštalujete si mobilnú aplikáciu
  2. K dispozícii máte tieto aplikácie: ParkDots, easyPark, HOPIN, MPLA, Bmove
  3. Zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV) na ktoré potrebujete kúpiť parkovací lístok.
  4. Na mape v aplikácii si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach)
  5. Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas parkovania v 1 minútových intervaloch)
  6. Zaplatíte a parkujete
  7. Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo vydaný parkovací lístok.

Platba za parkovanie  – Parkomat

  1. Parkomat zapnite modrým tlačidlom a spustite transakciu
  2. Vyberte si konkrétny úsek parkovania, zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód úseku, kde ste zaparkovali) za dajte EČV vozidla.
  3. Zvoľte si spoplatnenú dobu, potvrďte výber a zaplaťte kartou.

Dôležitá dopravná informácia: ulice Liptovská a Turčianska sú jednosmerné – viď mapa.

Navigácia jednosmerných ulíc pri parkovaní v NIKAR Training center a FBE

Parkovanie pre klientov FBE a NIKAR TRAINING CENTER

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať