Cielená podpora pri dosahovaní strategických zámerov našich klientov

Podpora strategických zámerov klientov, ktorú FBE poskytuje, prispieva k udržaniu ťahu na cieľ, posilneniu spoločného porozumenia manažmentu pri dôležitých rozhodnutiach a zabezpečeniu, aby sa stratégia preniesla do úloh a merateľných cieľov.

„Hodnota FBE workshopov je v tom, že pomáhajú presvedčiť ľudí, aby získali odhodlanie pre zmeny a boli ochotní pre ne niečo urobiť“

Ing. Marián Marek, generálny riaditeľ PosAm

Spolupráca sa uskutočňuje spravidla formou strategických workshopov a konzultácií s top- manažmentom. Základom je oboznámenie sa so situáciou, potrebami a strategickými zámermi klienta. Výstupom plánovacej fázy je vytvorenie plánu implementácie strategických zámerov.

Pri priamej podpore strategického zámeru klienta ide o partnerskú spoluprácu senior expertov a lektorov FBE s top manažmentom klienta prostredníctvom na mieru šitých cielených a integrovaných aktivít, ktorých skladba a forma zodpovedajú konkrétnej strategickej potrebe.

FBE Bratislava má početné skúsenosti s realizáciou strategickej rozvojovej spolupráce s významnými spoločnosťami na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Lektori a experti so skúsenosťami naprieč business sektormi umožňujúci cielenú podporu klientov v ich dôležitých business zámeroch.

Vybrané referencie strategických zámerov

Hovorme o strategických zámeroch spolu

Kontaktovať