Telefonická komunikácia pre service desk

Kurz Telefonická komunikácia pre service desk je zameraný na posilnenie zákaznícky orientovaného postoja pracovníkov Service Desku v telefonickom rozhovore.

Tréning je zameraný na tzv. jemné zručnosti (Soft Skills) a na rozdiel od štandardných Soft Skills tréningov, je upravený pre úlohy a procesy Service Desku, nastavené podľa ITIL® Best Practice. Tréning je určený IT operátorom pracovísk Service Desku. Tréning je pripravovaný v spolupráci so spoločnosťou Omnicom.

 • Posilniť zákaznícky orientovaný postoj pracovníkov Service Desku v telefonickom rozhovore.
 • Zdokonaliť sa v presnom, vecnom, stručnom a pozitívne prijímanom spôsobe komunikácie pre užívateľa.
 • Precvičiť v rámci modelových telefonátov praktické telefonické komunikačné situácie.
 • Zdokonaliť sa v komunikácii pod nátlakom a zvládnuť vybrané asertívne techniky.

Telefonická komunikácia s interným užívateľom

 • Princípy telefonovania. Vytváranie profesionálneho imidžu
 • Štruktúra telefonického rozhovoru
 • Verbálna telefonická komunikácia (vhodné a nevhodné slová, frázy)

Štandardné telefonické situácie

 • Identifikácia problému (efektívne a štruktúrované kladenie otázok)
 • Selekcia vstupných informácií od užívateľa
 • Poskytovanie informácií a navigácia pri odstraňovaní porúch alebo problémov (používanie zrozumiteľného jazyka pre používateľa)
 • Stručná a efektívna komunikácia operátora Service Desku
 • Informovanie užívateľa o ďalšom postupe riešenia

Zvládanie ťažkých telefonických situácií v kontakte s užívateľom

 • Zvládanie vlastných emócií a emócií nahnevaného užívateľa
 • Vybrané asertívne techniky (na riešenie neoprávnených požiadaviek, zdĺhavo komunikujúceho užívateľa atď.)

Interná zákaznícka orientácia

Po absolvovaní tréningu bude účastník schopný viesť telefonický rozhovor so zákazníkom na profesionálnej úrovni, nastavený podľa požiadaviek ITIL® Best Practice. Bude schopný zvládať ťažké telefonické situácie v komunikácii s užívateľom.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať