Digitálna fabrika – Implementácia Industry 4.0

Kurz Digitálna fabrika – Implementácia Industry 4.0 je zameraný na objasnenie príležitosti aplikácie Industry 4.0 v oblasti pôsobenia účastníkov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
 • Na základe prípadových štúdií, príkladov z praxe a postupov implementácie prvkov Industry 4.0. objasniť príležitostí aplikácie v oblasti pôsobenia účastníkov.
 • Jednotlivé kapitoly obsahujú prípadové štúdie z reálneho života. Obsah tréningu je možné upraviť a doladiť podľa špecifických požiadaviek zadávateľa.

Ako menia technológie našu prácu a čo je Industry 4.0

 • Nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0.
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?
 • Technologické trendy súvisiace s Industry 4.0.

Strategický plán pre implementáciu prvkov Industry 4.0

 • Metodológia na zavedenie Industry 4.0 do výrobného procesu.
 • Ako zapracovať aktivity Industry 4.0 do celkovej stratégie.
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku.
 • Implementácia a zhodnotenie.

Lean digitálna fabrika

 • Optimalizácia procesu s využitím digitalizácie.
 • Agilné prístupy pri automatizácii výroby.
 • SMART riešenia v rôznych častiach firiem – príklady.
 • Generovanie dát, dosahovanie transparentnosti.
 • Blockchain v riadení výroby a dodávateľského reťazca.
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie vrátane umelej inteligencie.

Industry 4.0 v rámci koncernových politík

 • Výrobný systém budúcnosti.
 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov.

Riziká pri digitalizácii

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu.
 • Pravidlá, cena a štandardizácia, bezpečnosť a flexibilita.
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať.

Audit pripravenosti na Industry 4.0

 • Ukážkový audit a jeho vyhodnotenie.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať