Nájdite svoje PREČO

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Ak máte vlastné „PREČO“, stále ste súčasťou niečoho väčšieho. Odpoveď na túto otázku Vám vleje zanietenie a energiu do všetkého, čo robíte. Jednoducho vás baví to, čo robíte.

Praktické školenie inšpirované knihou Simona Sineka: Začni otázkou prečo.

Nová forma vzdelávania:

Kombinácia prezenčného a online školenia

 • 1. časť kurzu je realizovaná prezenčne v skupine – rozsah pol dňa
 • 2. časť kurzu – 2 x individuálne online rozhovory s lektorom – rozsah 2 x 1 hodina
 • 3. časť kurzu – spoločné online stretnutie účastníkov

CIELE

 • Spoznať, ako zmysluplne a cieľavedome budovať vlastnú kariéru.
 • Porozumieť procesu objavovania vlastného prečo – svojho poslania a presvedčenia, ktoré vás ženie vpred.
 • Načrtnúť vlastné prečo.

OBSAH KURZU

I. prezenčná časť:

Filozofia otázky prečo

 • Tri úrovne fungovania človeka, tímu, organizácie – hľadanie odpovedí na otázky: ČO – AKO – PREČO.
 • ČO a AKO je racionálne, PREČO je skôr pocitové, a preto je zložitejšie ho formulovať.
 • Koncept otázky prečo je založený na biologických princípoch.

Prečo ako nástroj pre maximálne využívanie potenciálu jednotlivca

 • Koncept Zlatého kruhu.
 • Proces objavovania poslania a zmyslu pre jednotlivca.

Tri kroky procesu odhaľovania vlastného prečo

 • Zbieranie a rozprávanie príbehov
 • sumár všetkých zážitkov a príbehov človeka vytvára jeho osobnosť.
 • Identifikovanie kľúčových tém
 • len niektoré situácie sa opakujú a majú podstatný vplyv na vlastné prečo.
 • Formulovanie vlastného prečo
 • jednoducho, jasne, zamerané na ovplyvňovanie ľudí a formulované pozitívne.

Príprava na individuálne konzultácie

II. individuálna online časť

 • 2 stretnutia lektora s každým účastníkom.

III. skupinová online časť

 • spoločné vyhodnotenie, prezentácia svojho PREČO a zdieľanie skúseností.

Ak ste si vedomý svojho PREČO a konáte podľa neho, konáte v súlade so sebou samým. Ľahšie nachádzate odpovede na ČO a AKO. Rýchlejšie sa rozhodujete, ste odolnejší voči stresu, zvyšujete presvedčivosť vašej komunikácie s ľuďmi okolo vás – napr. s vašimi spolupracovníkmi, zákazníkmi a tiež s vašimi blízkymi.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 348€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 312€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed
Program
Ukončenie 12:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.