Nájdite svoje PREČO

Kurz Nájdite svoje PREČO je zameraný na to ako zmysluplne a cieľavedome budovať vlastnú kariéru.

Ak máte vlastné „PREČO“, stále ste súčasťou niečoho väčšieho. Odpoveď na túto otázku Vám vleje zanietenie a energiu do všetkého, čo robíte. Jednoducho vás baví to, čo robíte.

Praktické školenie inšpirované knihou Simona Sineka: Začni otázkou prečo.

Nová forma vzdelávania:

Kombinácia prezenčného a online školenia

 • 1. časť kurzu je realizovaná prezenčne v skupine – rozsah pol dňa
 • 2. časť kurzu – 2 x individuálne online rozhovory s lektorom – rozsah 2 x 1 hodina
 • 3. časť kurzu – spoločné online stretnutie účastníkov
 • Spoznať, ako zmysluplne a cieľavedome budovať vlastnú kariéru.
 • Porozumieť procesu objavovania vlastného prečo – svojho poslania a presvedčenia, ktoré vás ženie vpred.
 • Načrtnúť vlastné prečo.
 • I. prezenčná časť:

  Filozofia otázky prečo

  • Tri úrovne fungovania človeka, tímu, organizácie – hľadanie odpovedí na otázky: ČO – AKO – PREČO.
  • ČO a AKO je racionálne, PREČO je skôr pocitové, a preto je zložitejšie ho formulovať.
  • Koncept otázky prečo je založený na biologických princípoch.

  Prečo ako nástroj pre maximálne využívanie potenciálu jednotlivca

  • Koncept Zlatého kruhu.
  • Proces objavovania poslania a zmyslu pre jednotlivca.

  Tri kroky procesu odhaľovania vlastného prečo

  • Zbieranie a rozprávanie príbehov
  • sumár všetkých zážitkov a príbehov človeka vytvára jeho osobnosť.
  • Identifikovanie kľúčových tém
  • len niektoré situácie sa opakujú a majú podstatný vplyv na vlastné prečo.
  • Formulovanie vlastného prečo
  • jednoducho, jasne, zamerané na ovplyvňovanie ľudí a formulované pozitívne.

  Príprava na individuálne konzultácie

  II. individuálna online časť

  • 2 stretnutia lektora s každým účastníkom.

  III. skupinová online časť

  • spoločné vyhodnotenie, prezentácia svojho PREČO a zdieľanie skúseností.

  Ak ste si vedomý svojho PREČO a konáte podľa neho, konáte v súlade so sebou samým. Ľahšie nachádzate odpovede na ČO a AKO. Rýchlejšie sa rozhodujete, ste odolnejší voči stresu, zvyšujete presvedčivosť vašej komunikácie s ľuďmi okolo vás – napr. s vašimi spolupracovníkmi, zákazníkmi a tiež s vašimi blízkymi.

Čo prezívajú členovia môjho tímu na neplánovanom home office? Ako byť kolegom na pri dištančnej spolupráci nie len šéfom, ale aj oporou a motivátorom. Rozdiel je vo výsledku.

 • Čo aktuálne prežívajú moji pracovníci, čo to v nich vyvoláva
 • Možnosti motivácie na diaľku
 • Líder/manažér ako opora pre svoj tím – dôležitosť podpory a sociálneho kontaktu na diaľku
 • Moje vnútorné zdroje a vnútorné zdroje mojich pracovníkov – využitie našich schopností a skúsenosti z minulosti pri novej neštandardnej/stresovej/diskomfortnej situácii
 • Emócie pracovníkov a ako na ne reagovať, ako pomôcť prekonať negatívne emócie
 • Práca s vlastnou emóciou
 • Nástroje, ktoré môžem použiť
 • Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu je možné využiť on-line platformu zákazníka, prípadne platformu Zoom.
Pre účasť je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať