Nájdite svoje PREČO

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Ak máte vlastné „PREČO“, stále ste súčasťou niečoho väčšieho. Odpoveď na túto otázku Vám vleje zanietenie a energiu do všetkého, čo robíte. Jednoducho vás baví to, čo robíte.

Praktické školenie inšpirované knihou Simona Sineka: Začni otázkou prečo.

Nová forma vzdelávania:

Kombinácia prezenčného a online školenia

 • 1. časť kurzu je realizovaná prezenčne v skupine – rozsah pol dňa
 • 2. časť kurzu – 2 x individuálne online rozhovory s lektorom – rozsah 2 x 1 hodina
 • 3. časť kurzu – spoločné online stretnutie účastníkov

CIELE

 • Spoznať, ako zmysluplne a cieľavedome budovať vlastnú kariéru.
 • Porozumieť procesu objavovania vlastného prečo – svojho poslania a presvedčenia, ktoré vás ženie vpred.
 • Načrtnúť vlastné prečo.

OBSAH KURZU

I. prezenčná časť:

Filozofia otázky prečo

 • Tri úrovne fungovania človeka, tímu, organizácie – hľadanie odpovedí na otázky: ČO – AKO – PREČO.
 • ČO a AKO je racionálne, PREČO je skôr pocitové, a preto je zložitejšie ho formulovať.
 • Koncept otázky prečo je založený na biologických princípoch.

Prečo ako nástroj pre maximálne využívanie potenciálu jednotlivca

 • Koncept Zlatého kruhu.
 • Proces objavovania poslania a zmyslu pre jednotlivca.

Tri kroky procesu odhaľovania vlastného prečo

 • Zbieranie a rozprávanie príbehov
 • sumár všetkých zážitkov a príbehov človeka vytvára jeho osobnosť.
 • Identifikovanie kľúčových tém
 • len niektoré situácie sa opakujú a majú podstatný vplyv na vlastné prečo.
 • Formulovanie vlastného prečo
 • jednoducho, jasne, zamerané na ovplyvňovanie ľudí a formulované pozitívne.

Príprava na individuálne konzultácie

II. individuálna online časť

 • 2 stretnutia lektora s každým účastníkom.

III. skupinová online časť

 • spoločné vyhodnotenie, prezentácia svojho PREČO a zdieľanie skúseností.

Ak ste si vedomý svojho PREČO a konáte podľa neho, konáte v súlade so sebou samým. Ľahšie nachádzate odpovede na ČO a AKO. Rýchlejšie sa rozhodujete, ste odolnejší voči stresu, zvyšujete presvedčivosť vašej komunikácie s ľuďmi okolo vás – napr. s vašimi spolupracovníkmi, zákazníkmi a tiež s vašimi blízkymi.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 348€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 312€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed
Program
Ukončenie 12:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.