Nájdite svoje PREČO

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Ak máte vlastné „PREČO“, stále ste súčasťou niečoho väčšieho. Odpoveď na túto otázku Vám vleje zanietenie a energiu do všetkého, čo robíte. Jednoducho vás baví to, čo robíte.

Praktické školenie inšpirované knihou Simona Sineka: Začni otázkou prečo.

Nová forma vzdelávania:

Kombinácia prezenčného a online školenia

 • 1. časť kurzu je realizovaná prezenčne v skupine – rozsah pol dňa
 • 2. časť kurzu – 2 x individuálne online rozhovory s lektorom – rozsah 2 x 1 hodina
 • 3. časť kurzu – spoločné online stretnutie účastníkov

CIELE

 • Spoznať, ako zmysluplne a cieľavedome budovať vlastnú kariéru.
 • Porozumieť procesu objavovania vlastného prečo – svojho poslania a presvedčenia, ktoré vás ženie vpred.
 • Načrtnúť vlastné prečo.

OBSAH KURZU

I. prezenčná časť:

Filozofia otázky prečo

 • Tri úrovne fungovania človeka, tímu, organizácie – hľadanie odpovedí na otázky: ČO – AKO – PREČO.
 • ČO a AKO je racionálne, PREČO je skôr pocitové, a preto je zložitejšie ho formulovať.
 • Koncept otázky prečo je založený na biologických princípoch.

Prečo ako nástroj pre maximálne využívanie potenciálu jednotlivca

 • Koncept Zlatého kruhu.
 • Proces objavovania poslania a zmyslu pre jednotlivca.

Tri kroky procesu odhaľovania vlastného prečo

 • Zbieranie a rozprávanie príbehov
 • sumár všetkých zážitkov a príbehov človeka vytvára jeho osobnosť.
 • Identifikovanie kľúčových tém
 • len niektoré situácie sa opakujú a majú podstatný vplyv na vlastné prečo.
 • Formulovanie vlastného prečo
 • jednoducho, jasne, zamerané na ovplyvňovanie ľudí a formulované pozitívne.

Príprava na individuálne konzultácie

II. individuálna online časť

 • 2 stretnutia lektora s každým účastníkom.

III. skupinová online časť

 • spoločné vyhodnotenie, prezentácia svojho PREČO a zdieľanie skúseností.

Ak ste si vedomý svojho PREČO a konáte podľa neho, konáte v súlade so sebou samým. Ľahšie nachádzate odpovede na ČO a AKO. Rýchlejšie sa rozhodujete, ste odolnejší voči stresu, zvyšujete presvedčivosť vašej komunikácie s ľuďmi okolo vás – napr. s vašimi spolupracovníkmi, zákazníkmi a tiež s vašimi blízkymi.