Cesta k funkčnému manažérskemu tímu

Kurz Cesta k funkčnému manažérskemu tímu je zameraný na zlepšenie spolupráce a posilňovanie dôvery v tíme.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 Ako dosiahnuť, aby manažérsky tím ťahal za jeden povraz? Aby TOP manažéri opustili komínové myslenie podľa oddelení a zamerali sa na spoločné firemné ciele. Ako hľadať najlepšie riešenie, ak sa bojíme konfrontácie? Ako dosiahnuť dobrú firemnú kultúru, ak sa manažéri dištancujú od spoločných rozhodnutí? Ak máte odvahu vydať sa s Vašim manažérskym tímom na cestu k funkčnému a efektívnemu manažérskemu tímu, tak tu môžete začať.

CIELE

  • Zlepšiť spoluprácu v manažérskom tíme.
  • Posilniť dôveru a otvorenú komunikáciu v tíme.
  • Zvýšiť osobnú aj vzájomnú zodpovednosť.
  • Zvýšiť ťah na spoločné ciele.

OBSAH KURZU

Na ceste k funkčnému tímu.

Charakteristiky súdržného a výkonného manažérskeho tímu:

Dôvera

  • Ako ju budovať a rozvíjať. Pomôže aj lepšie vzájomné spoznávanie sa

Slobodná konfrontácia nápadov

  • Poviem slobodne ako veci vidím, nechám iných slobodne povedať ako veci vidia a spoločne hľadáme najlepšie riešenie

Záväzok a angažovanosť

  • Ak sme sa na niečom dohodli, tak držím dohodu a som ochotný prispieť aj keď to nebol môj nápad

Vzájomná zodpovednosť

  • Chceme robiť veci najlepšie ako sa dajú, preto si dajme si spätnú väzbu ako navzájom vidíme svoju prácu

Zameranie na výsledky

 

Hra na nulový súčet

  • zážitkové cvičenie, ktoré ukáže ako to vyzerá keď manažéri hľadia len na KPI svojich oddelení a sú schopní potopiť spoločné výsledky.

Budovanie funkčného tímu
Prepojenie s firemnou kultúrou