Work life balance pre lídrov

Kurz Work life balance pre lídrov je zameraný na to ako líder dosiahne rovnováhu medzi osobným a pracovným životom.

Uštvaný nepodá výkon.
Unavený nevie tvoriť.
Zrelá a vyvážená osobnosť dokáže inšpirovať a viesť.

 • Zistiť dôvody nerovnováhy medzi pracovnou a osobnou sférou života a nájsť spôsob, ako to zmeniť.
 • Určiť svoje kľúčové ciele a priority v pracovnej a osobnej oblasti.
 • Rozvinúť svoje schopnosti potrebné na zvládanie stresu a stresových situácií.
 • Naučiť sa včas rozpoznávať prejavy workoholizmu a vyhorenia a vhodne na ne reagovať.

Pohľady na moju rovnováhu

 • 8 častí avšak jeden celok
 • Moje životné roly

Čo nechcem?

Stres: Čo to je, čo s nami urobí, čo ešte zvládneme?

 • Mapa stresu práce
 • Záťažové faktory, návrhy riešení

Workoholizmus

 • Som vo vleku svojich ambícií?
 • Som vo vleku firemnej kultúry?

Syndróm vyhorenia

 • Syndróm vyhorenia – únava, apatia, úzkosť, depresia – Som v ohrození?

Čo chcem?

 • Rovnováhu
 • STOP workoholizmu a syndrómu vyhorenia
 • Stanovovanie cieľov pre životné roly – cieľom je rovnováha
 • Priority, naliehavosť a dôležitosť (pre celý život nielen pre prácu)
 • Radosť zo života

Kde na to vezmem silu, energiu a priestor?

 • Zdroje sily a energie
 • Čo naozaj chcem, dostane svoj priestor

KRÁTKE UVOĽŇUJÚCE CVIČENIA, PROTISTRESOVÉ CVIČENIA – použiteľné aj v práci

NÁVODY NA RELAX A RELAXAČNÉ CVIČENIA

Osobný a pracovný potenciál

Osobný a pracovný potenciál

Osobný a pracovný potenciál

Dobrý JOB môže byť naozaj zaujímavý, ale nestojí za to, aby ste mu obetovali celý život. 

Alain de Botton

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať