Tímová práca a riešenie úloh v online prostredí – SIMULÁCIA LETECKÁ SPOJKA

Kurz Tímová práca a riešenie úloh v online prostredí je zameraný na to ako udržať koncentráciu a orientáciu účastníkov na spoločnú prácu v online prostredí.

Pri riešení úloh v online prostredí sa stretávame s tým, že každý člen tímu sa sústredí na svoju časť úlohy a stráca prehľad o širších súvislostiach. Ocitá sa v online tuneli. Ako si poradiť s pokušením robiť pri spoločnej práci niečo iné?

V kurze si vďaka jedinečnej online simulácii vyskúšate, či dokážete udržať pozornosť a zameranie na najlepšie riešenie. Čakajú Vás inšpirácie z mini projektového prístupu, Lean managementu a analýzy rizík (FMEA) pre zabezpečenie dobrej nadväznosti jednotlivých úloh.

  • Vyskúšať si e-collaboration pri riešení úloh.
  • Zvládnutie práce v online priestore.
  • Naučiť sa, ako udržať koncentráciu a orientáciu účastníkov na spoločnú prácu v online prostredí.
  • Intenzívne komunikovať, aby sme ostali jedným tímom, aj keď nie sme spolu.
  • Vyskúšať si vizualizáciu zadania a inšpirácie z projektového manažmentu a Lean manažmentu pri riešení úloh.

Výhody a nevýhody online spolupráce.

Rozdiely v riešení úlohy pri onlinovom a prezenčnom stretnutí.

Simulácia Letecká spojka

Simulácia má špionážnu zápletku a pracuje s motívom cestovania po svete. Účastníci sú rozdelení do dvoch oddelených tímov, pričom majú spoločnými silami splniť tajnú úlohu – prepraviť mikročip a vzorku vzácneho lieku cez polovicu zemegule a striasť sa svojich prenasledovateľov. Čas na spoločné porady oboch tímov je obmedzený, a preto je zdieľanie informácií a efektivita komunikácie mimoriadne dôležitá. Pri plnení úlohy prekonávajú účastníci rôzne prekážky, pracujú pod časovým tlakom s kódovanými informáciami, čelia viacerým výzvam, a to všetko v online prostredí.

Analýza simulácie z pohľadu:

  • Komunikácie a koordinácie jednotlivých členov tímu.
  • Vzájomnej spolupráce a pohotovej výmeny informácií.
  • Delenia úloh a hľadania efektívnych postupov.
  • Vysporiadania sa s obmedzeniami a rušeniami v komunikácii na diaľku.

Ako pomocou workshopu zlepšovať naše výkony (čo sú priority, čo je „šľahačka na torte“ – nice to have).

Ako si rozdeliť úlohy na menšie časti a efektívne si ich rozložiť v čase.

Čo robiť paralelne, čo robiť za sebou.

Čo robiť v tíme, čo robiť individuálne.

Vizualizácia zadania.

Inšpirácie z projektového manažmentu a Lean manažmentu.

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:15
Program 8:30
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 15:30

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať