Lean Production u výrobcu stavebných materiálov

Spoločnosť FBE bola neoceniteľným partnerom na našej ceste k implementácii trvalo udržateľnej kultúry neustáleho zlepšovania. Podporovali nás na strategickej úrovni aj každodenne, pracovali s našimi vedúcimi, potom na dielni v našich fabrikách, tvárou v tvár našim zamestnancom v prvej línii.

Od začiatku, vo fáze plánovania, s úvodnými workshopmi a školeniami, pomáhame vytvárať zosúladenú víziu a ciele, potom podporujeme zlepšené štandardy na pracovisku, zlepšujeme komunikáciu a využívame nové nástroje na zlepšovanie.

Kevin Day, Industrial Performance Director RMW Europe, Knauf Insulation

Zavádzanie Production systému založeného na CI (Continuous Improvement) a Lean je vždy o nájdení správnych metód a možností implementácie v organizácii. Bolo to tak aj v prípade popredného výrobcu stavebných materiálov KNAUF.

Po úspešnej implementácii prvej fázy nasadenia Lean /CI Production systému v slovenskej fabrike Knauf Nová Baňa, pokračovali praktické školenia a poradenstvo spolu v 14 krajinách. Spolupráca prebiehala vo výrobných aj v nevýrobných „units“. Od shopflooru až po strategickú úroveň celej skupiny.

  • Nasádzanie Lean /CI výrobného systému v koncerne.
  • Od vízie a stratégie až po nasadenie nástrojov Lean / CI.
  • Prispôsobovanie metód, nástrojov a budovanie firemnej kultúry.
  • Vo výrobe aj administratíve. Dôležitým aspektom je udržateľnosť.
  • Novovznikajúce prevádzky aj fabriky so storočnou tradíciou.

Predtým ako sa spustilo plošné zavedenie Lean/CI, bolo potrebné otestovať fungovanie týchto metód na pilotných pracoviskách.

1.) V prvej fabrike sme overili zavádzané Lean metód pre špecifický charakter spojitých a diskrétnych výrobných procesov. Následne, tam kde to bolo potrebné, boli metódy upravené, aby sme vo výsledku dosiahli vyššiu efektivitu a účinnosť.

2.) Krátko po prvej fabrike sa s implementáciou pokračovalo v ďalšom závode. Zároveň sa vyhodnocovali rozdiely medzi oboma fabrikami a vykonávali sa úpravy, tam kde to bolo potrebné.

3.) Súčasťou nasledujúce kroku bola prezentácia postupov implementácie širšiemu manažmentu ostatných fabrík.

4.) FBE pokračovalo s implementáciou v troch ďalších fabrikách, aby sme dosiahli rovnaké smerovanie vo všetkých závodoch.

5.) Až následne začínali s implementáciou tých istých metód a procedúr v ďalších fabrikách aj naši medzinárodní partneri.

6.) Našou úlohou bolo okrem iného aj dohliadnuť na to, že implementácia bude prebiehať rovnako aj v ďalších závodoch.

7.) Implementácia CI (Continuous Improvement) a Lean sa neobmedzovala len na výrobné procesy, ale prešli ňou aj obchodné a administratívne oddelenia.

Lean procesy vo výrobe

Postupy zavádzania Production systémov a podobných programov implementácie metód CI a Lean sa opierajú o viac ako 20 rokov skúseností. Začalo to v automotive priemysle, neskôr aj v iný výrobných firmách vrátane tých, kde prevládajú spojité výrobné procesy, čo je aj uvedený príklad výrobcu pre stavebný priemysel. Viac ako 10 rokov pomáhame aj firmám v oblasti finančných, IT/telecom a ďalších služieb.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať