STD – štandardizácia výrobných procesov

Kurz STD – štandardizácia výrobných procesov je zameraný na určenie príležitosti na zlepšenie, vytvárania a dodržiavania procesných štandardov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Zážitkovou formou ukázať dôležitosť procesných štandardov.
 • Ukázať praktické postupy vytvárania procesných štandardov, vrátane ich vizualizácie prispôsobenej užívateľom.
 • V porovnaní s najlepšou praxou určiť príležitosti na zlepšenie vytvárania a dodržiavania procesných štandardov v podmienkach účastníkov tréningu.

Prečo je štandardizácia procesov a postupov dôležitá?

 • Zážitkový tréning so simuláciou procesu, ktorý je potrebné štandardizovať.
 • Ukážky, ako aplikáciou procesných štandardov a riadeného PDCA cyklu dosiahneme lepšie výsledky, v porovnaní s uplatňovaním neštandardizovaných postupov.
 • Zovšeobecnenie skúsenosti a ukážky príkladov z praxe (vizualizácia, príklady).

Prečo postupovať podľa štandardov?

 • Ako vysvetliť spolupracovníkom prínosy štandardizácie.

Ako vytvárať a udržiavať optimálne procesné štandardy?

 • Vytvorenie ukážkových postupov na vybrané procesy s vizualizáciou.
 • Čo je optimálny postup a ako sa realizuje?
 • Dokumentácia a vizualizácia postupov vykonávania činností.
 • Ako vtiahnuť zamestnancov do spoluzodpovednosti za udržiavanie optimálnych štandardov a ich dôsledné dodržiavanie?

Prenesenie do vlastnej praxe vo výrobných procesoch

 • Riešenie problémov aplikácie.
 • Akčný plán na aplikáciu štandardizácie procesov.

Prínosy štandardizácie pre firmu

 • Zmenšenie premenlivosti procesov, odstraňovanie plytvaní a zmenšovanie nákladov.
 • Zlepšovanie kvality a skracovanie času procesu bez zvyšovania záťaže ľudí.
 • Udržiavanie organizačného know-how.

Prínosy štandardizácie pre pracovníka

 • Ľahšie učenie sa novým úkonom.
 • Ľahšie zistenie problémov a prispenie svojimi nápadmi k zlepšovaniu.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať