Výsledky hľadania:
  • Kurzy [16]
  • Služby [0]
  • Články [12]
  • Iné podstránky [0]
  • Lektori [0]
Kurzy [16]
01.07.-02.07.2024

Projektový manažment I


Definovanie a plánovanie projektov.

Zobraziť
03.07.-04.07.2024

Projektový manažment II


Praktické postupy vo fáze realizácie projektu a manažovaní zmien v projekte.

Zobraziť
23.10.-24.10.2024

Projektový manažment III - komunikácia v projektovom riadení


Argumentácia, riešenie konfliktov, poskytovanie spätnej väzby v projektovom riadení.

Zobraziť
10.06.-11.06.2024

Projektový manažment IV - pokročilé metódy riadenia projektov


Optimalizácia kvality, času a nákladov projektu, riadenie dodávateľov, manažment zmien a rizík.

Zobraziť
21.11.-22.11.2024

Projektový manažment V – multiprojektové riadenie a Project Management Office


Multiprojektové riadenie a Project Management Office v projektovom riadení.

Zobraziť
09.10.2024

Projektový manažment nábehu sériovej výroby


Ako zvládať základné fázy vývoja produktov a nábehu sériovej výroby.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť
14.11.2024

Strategické projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov


Metodiky a nástroje pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.

Zobraziť

Project Management I (English)


Zobraziť

Change management


Kurz sa zameriava na posúdenie schopnosti organizácie prijať zmenu, vrátane predpokladov pre zmeny, a na vypracovanie transformačnej stratégie a plánu, ktorý zahŕňa definovanie rozsahu projektu, zapojenie stakeholderov a hodnotenie implementácie zmeny.

Zobraziť

Manažérsky pohľad na riadenie EÚ projektov


Posúdenie vhodnosti nástrojov verejného a európskeho financovania pre konkrétny zámer firmy.

Zobraziť
19.11.2024

MS Project v praxi projektového manažéra I


Ako efektívne využívať softvér MS Project pri riadení projektov.

Zobraziť
20.11.2024

MS Project v praxi projektového manažéra II


Pokročilé funkcie softvéru MS Project v projektovom riadení.

Zobraziť
17.06.-18.06.2024

Vodcovstvo v projektovom riadení


Vodcovské zručnosti pri vedení projektových tímov. Riešenie konfliktov a motivácia zamestnancov.

Zobraziť

Riadenie rizík v projektoch


Metodiky a nástroje pre identifikáciu a hodnotenie rizík.

Zobraziť

Finančná analýza projektu


Využitie nástrojov finančného riadenia projektu od výpočtu cost/benefit až po ex-post analýzu.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Články [12]
24.07.2023

Projektový manažment


Projektový manažment je disciplína, ktorá hrá kľúčovú rolu pri úspešnom riadení projektov.

Zobraziť
14.09.2023

Projektový manažment: trendy a výzvy 2024


Trendy a výzvy v projektovom riadení v roku 2024. Pripravil: Dean Res, Certified Executive Consultant in project management in FBE.

Zobraziť
14.05.2024

Realizácia projektov a pokročilé metódy projektového riadenia


Ako zvládať fázu realizácie projektu a zároveň využívať pokročilé nástroje riadenia projektov.

Zobraziť
16.04.2024

Manažment zmien (Change management)


V dnešnom dynamickom svete sa organizácie neustále stretávajú s potrebou zmien.

Zobraziť
28.02.2024

Gantt chart


Gantt chart je vizuálny nástroj na plánovanie a sledovanie projektov.

Zobraziť
23.01.2024

Projektový trojimperatív


V oblasti projektového manažmentu hrá kľúčovú rolu koncept známy ako "Projektový Trojimperatív."

Zobraziť
14.12.2023

Budovanie efektívneho projektového tímu


V rámci projektového manažmentu tvorí tím jadro úspechu.

Zobraziť
14.12.2023

Riadenie rizík v projekte


Riziká sú neoddeliteľnou súčasťou každého projektu.

Zobraziť
14.12.2023

Kick-Off Meeting: Kľúč k Úspešnému Začiatku Projektu


Začiatok projektu je kritickou chvíľou, ktorá môže značne ovplyvniť jeho priebeh a výsledky.

Zobraziť
22.09.2023

Critical Path Method (kritická cesta)


Critical Path Method (CPM) je významným nástrojom v oblasti projektového riadenia, ktorý sa používa na plánovanie a riadenie komplexných projektov.

Zobraziť
31.07.2023

Projektové riadenie


Projektové riadenie je súbor metód, postupov, nástrojov a techník, ktoré sa používajú na riadenie projektov od ich začiatku až po ich ukončenie.

Zobraziť
31.07.2023

Waterfall


Waterfall je tradičný typ projektového riadenia, ktorý sa používa na plánovanie a vykonávanie projektov.

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]
Lektori [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať