Výsledky hľadania:
  • Kurzy [16]
  • Služby [0]
  • Články [6]
  • Iné podstránky [0]
Kurzy [16]
03.07.-04.07.2023

Projektový manažment I


Kurz je zameraný na praktické postupy definovania a plánovania projektov.

Zobraziť
06.07.-07.07.2023

Projektový manažment II


Kurz je zameraný na praktické postupy vo fáze realizácie projektov.

Zobraziť
25.10.-26.10.2023

Projektový manažment III - komunikácia v projektovom riadení


Kurz je zameraný na praktické skúsenosti s komunikáciou v projektovom riadení.

Zobraziť
12.06.-13.06.2023

Projektový manažment IV - pokročilé metódy riadenia projektov


Kurz je zameraný na praktické skúsenosti s pokročilými metódami v projektovom riadení.

Zobraziť
23.11.-24.11.2023

Projektový manažment V – multiprojektové riadenie a Project Management Office


Kurz je zameraný na praktické skúsenosti s multiprojektovým riadením a Project Management Office v projektovom riadení.

Zobraziť

Projektový manažment nábehu sériovej výroby


Kurz je zameraný na pochopenie základných fáz vývoja produktov a nábehu sériovej výroby.

Zobraziť

Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov


Kurz je zameraný na predstavenie metodiky a nástrojov pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov, a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.

Zobraziť
25.09.-26.09.2023

Project Management I (English)


Zobraziť

Manažérsky pohľad na riadenie EÚ projektov


Kurz je zameraný na to ako posúdiť vhodnosť nástrojov verejného a európskeho financovania pre konkrétny zámer firmy.

Zobraziť
14.11.2023

MS Project v praxi projektového manažéra I


Kurz je zameraný na ukážku ako efektívne využívať softvér MS Project pri riadení projektov.

Zobraziť
15.11.2023

MS Project v praxi projektového manažéra II


Kurz je zameraný na predstavenie pokročilých funkcií softvéru.

Zobraziť

Vodcovstvo v projektovom riadení


Kurz je zameraný na prácu s ľuďmi a vodcovské charakteristiky pri vedení projektových tímov.

Zobraziť
11.12.2023

Riadenie rizík v projektoch


Kurz Riadenie rizík v projektoch je zameraný na poskytnutie metodiky a nástrojov pre identifikáciu a hodnotenie rizík.

Zobraziť

Finančná analýza projektu


Kurz je zameraný na využitie nástrojov finančného riadenia projektu od výpočtu cost/benefit až po ex-post analýzu.

Zobraziť

E-collaboration - virtuálne projektové tímy


Kurz sa zameriava na zvládnutie online spolupráce pri virtuálnom projektovom riadení.

Zobraziť
12.12.2023

Certifikácia Project Management Excellence


Certifikácia je zameraná na predstavenie konkrétneho projektu z jeho organizácie a ako projekt uchádzač zvládol implementovať v praxi.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať