Výsledky hľadania:
  • Kurzy [16]
  • Služby [0]
  • Články [12]
  • Iné podstránky [0]
Kurzy [16]
21.03.-22.03.2024

Projektový manažment I


Definovanie a plánovanie projektov.

Zobraziť
07.12.-08.12.2023

Projektový manažment II


Praktické postupy vo fáze realizácie a ukončenia projektov.

Zobraziť
13.05.-14.05.2024

Projektový manažment III - komunikácia v projektovom riadení


Argumentácia, riešenie konfliktov, poskytovanie spätnej väzby v projektovom riadení.

Zobraziť
10.06.-11.06.2024

Projektový manažment IV - pokročilé metódy riadenia projektov


Optimalizácia kvality, času a nákladov projektu, riadenie dodávateľov, manažment zmien a rizík.

Zobraziť
21.11.-22.11.2024

Projektový manažment V – multiprojektové riadenie a Project Management Office


Multiprojektové riadenie a Project Management Office v projektovom riadení.

Zobraziť

Projektový manažment nábehu sériovej výroby


Ako zvládať základné fázy vývoja produktov a nábehu sériovej výroby.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť

Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov


Metodiky a nástroje pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.

Zobraziť

Project Management I (English)


Zobraziť

Manažérsky pohľad na riadenie EÚ projektov


Posúdenie vhodnosti nástrojov verejného a európskeho financovania pre konkrétny zámer firmy.

Zobraziť
19.11.2024

MS Project v praxi projektového manažéra I


Ako efektívne využívať softvér MS Project pri riadení projektov.

Zobraziť
20.11.2024

MS Project v praxi projektového manažéra II


Pokročilé funkcie softvéru MS Project v projektovom riadení.

Zobraziť
17.06.-18.06.2024

Vodcovstvo v projektovom riadení


Vodcovské zručnosti pri vedení projektových tímov. Riešenie konfliktov a motivácia zamestnancov.

Zobraziť

Riadenie rizík v projektoch


Metodiky a nástroje pre identifikáciu a hodnotenie rizík.

Zobraziť

Finančná analýza projektu


Využitie nástrojov finančného riadenia projektu od výpočtu cost/benefit až po ex-post analýzu.

Zobraziť
06.06.2024

E-collaboration - virtuálne projektové tímy


Online spolupráca pri virtuálnom projektovom riadení.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Články [12]
24.07.2023

Projektový manažment


Projektový manažment je disciplína, ktorá hrá kľúčovú rolu pri úspešnom riadení projektov.

Zobraziť
14.09.2023

Projektový manažment: trendy a výzvy 2023


Pohľad Deana Reša na projektový manažment, jeho trendy a výzvy v roku 2023.

Zobraziť
24.07.2023

Prince II


PRINCE II (Projects IN Controlled Environments 2) je štandardizovaná metóda riadenia projektov, ktorá poskytuje rámcovú štruktúru, princípy a postupy pre efektívne a kontrolované riadenie projektov.

Zobraziť
26.07.2023

Scrum


Scrum je agilná metóda riadenia projektov, ktorá sa používa na zlepšenie efektívnosti tímov pri vývoji softvéru a ďalších komplexných projektov.

Zobraziť
31.07.2023

Waterfall


Waterfall je tradičný typ projektového riadenia, ktorý sa používa na plánovanie a vykonávanie projektov.

Zobraziť
31.07.2023

Projektové riadenie


Projektové riadenie je súbor metód, postupov, nástrojov a techník, ktoré sa používajú na riadenie projektov od ich začiatku až po ich ukončenie.

Zobraziť
22.09.2023

Critical Path Method (kritická cesta)


Critical Path Method (CPM) je významným nástrojom v oblasti projektového riadenia, ktorý sa používa na plánovanie a riadenie komplexných projektov.

Zobraziť
11.05.2023

Master Black Belt


Master Black Belt (MBB) je najvyššia úroveň certifikácie Six Sigma, ktorá sa týka vysoko skúsených a odborne kvalifikovaných expertov Six Sigma.

Zobraziť
04.05.2023

Kanban


Kanban je metóda riadenia výroby a projektového manažmentu, ktorá sa používa na zlepšenie toku práce a optimalizáciu výkonu.

Zobraziť
30.03.2023

Agile


Agile v manažmente sa týka prístupu k riadeniu projektov a procesov, ktorý sa zakladá na agilnej metodológií.

Zobraziť
19.08.2022

Prečo je Lean Six Sigma atraktívna pre vedenie firmy?


Čo môžete očakávať od zefektívňovania procesov metódou Lean Six Sigma ?

Zobraziť
20.08.2020

Inovácie služieb s medzinárodným benchmarkom kvality


FBE Bratislava dosiahla ďalší míľnik vo zvyšovaní kvality konzultačných služieb v oblasti projektového riadenia.

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať