Profesionálna asistentka

Kurz Profesionálna asistentka je zameraný na zlepšenie profesionalitu asistentiek v pracovnom kontakte s interným a externým zákazníkom.

 • Zlepšiť profesionalitu asistentiek v pracovnom kontakte s interným a externým zákazníkom
 • Naučiť sa profesionálne zvládať vybrané situácie v business praxi
 • Zdokonaliť sa v príprave, plánovaní a organizovaní pracovných stretnutí a porád
 • Zdokonaliť sa v telefonovaní a odovzdávaní odkazov
 • Zdokonaliť sa v rôznych formách písomnej komunikácie

Asistentka manažéra

 • Vytvorenie komplexného obrazu o práci asistentky manažéra

Business protokol

 • Pravidlá business a spoločenského správania, pozdrav, predstavovanie, oslovovanie, tituly, podávanie rúk, odovzdávanie vizitiek atď.
 • Obchodné stretnutie – privítanie, usádzanie, podávanie rúk, vizitky, uzavretie stretnutia
 • Rôzne situácie – náhodné stretnutia, nastupovanie do auta, cesta autom, spoločná jazda výťahom, zapnutý/vypnutý mobil

Videotréning rôznych situácií

Osobný a profesionálny imidž

 • Zložky osobného imidžu: vzhľad, reč tela, vystupovanie, štýl komunikácie, sebaovládanie a povesť
 • Zložky profesionálneho imidžu: kompetentnosť, dôveryhodnosť, sebadôvera a dôslednosť
 • Súlad medzi firemným a profesionálnym imidžom

Analýza fotiek, pohľad do časopisov, moderovaná diskusia a zhrnutie diskusie

Profesionálna telefonická komunikácia

 • Etiketa telefonického kontaktu, telefonovanie na pevnú linku alebo na mobilný telefón
 • Vytvorenie profesionálneho dojmu, rozdiel medzi osobným a telefonickým rozhovorom, kontexty telefonických rozhovorov
 • Štruktúra telefonického rozhovoru, štandardné formulácie, obsah rozhovoru, atď.
 • Prijímanie a odovzdávanie odkazu pre manažéra alebo spolupracovníkov

Tréning telefonických rozhovorov z praxe asistentiek – audiotréning

Plánovanie a organizácia stretnutí

 • Cieľ zasadnutia alebo porady, program, výber účastníkov, technické zabezpečenie
 • Zápis zo zasadnutia alebo porady, úlohy, čo, kto, termín, prílohy
 • Príprava workshopov a prezentácii

Skupinová práca na príprave a zabezpečení modelovej porady, vytvorenie myšlienkovej mapy a prezentácia výsledkov skupinovej práce

Písomná komunikácia

 • Špecifiká písomnej komunikácie
 • Analýza vybraných vzoriek písomnej komunikácie z pohľadu, formy, štylistiky a zrozumiteľnosti
 • Firemné listy, e-maily v praxi a faxy v praxi
 • Netiquette, e- mail, sieťová etiketa, pravidlá profesionálneho písania e-mailov

Individuálne a skupinové písanie listov a e-mailov, spätná väzba k výsledkom písomných cvičení

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať