Analytické myslenie – myslenie v súvislostiach

Kurz je zasadený do hry typu ESCAPE ROOM. Účastníci unikajú zo starej továrne, ktorá má vybuchnúť. Pod časovým tlakom prechádzajú z jednej miestnosti do druhej a riešia úlohy, pri ktorých si overia svoje analytické schopnosti, myslenie v širších súvislostiach a najmä aplikujú zdravý sedliacky rozum.

Zároveň sa oboznamujú s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri riešení problémov a úloh nie len na kurze, ale aj v ich praxi.

  • Zlepšiť zručnosť účastníkov riešiť situácie, kde je potrebné využiť „zdravý rozum“ a myslenie v súvislostiach.
  • Rozvinúť analytické schopnosti účastníkov.
  • Naučiť sa rozpoznať a predísť chybám v myslení.
  • Zlepšiť sa v práci s informáciami a v schopnosti myslieť v širších súvislostiach.

Analytické myslenie

  • základné princípy, definícia analytického myslenia, kedy je vhodné využiť analytické myslenie, kedy tvorivé.

Najčastejšie chyby a bariéry myslenia

  • chyby v myslení a úsudku a ako sa im vyvarovať, bariéry a prekážky v myslení, ako sa dá mozog oklamať – praktické príklady chýb v myslení.

Fázy riešenia problému

  • využitie analytického myslenia pri riešení problémov, definovanie problémového priestoru, ako porozumieť tomu, v čom je „vlastne problém“.

Heuristika a algoritmus

  • porovnanie dvoch prístupov k analýze, ich výhody a obmedzenia.

Práca s informáciami

  • zber informácií, výber relevantných informácií, ich analýza a vyhodnotenie, riešenie úlohy zameranej na prácu s informáciami.

Praktická stránka analytického myslenia – zdravý sedliacky rozum

  • vybrané techniky analytického myslenia, vizualizácia, matica, tabuľka…
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať