Tréning vizuálnej komunikácie – DOODLING

Kurz Doodling je zameraný na posilnenie sebadôvery účastníkov vo vlastný kreatívny prejav.

Kurz „Doodling“ je určený každému, kto sa chce naučiť kresliť vizuálne poznámky, kto potrebuje obohatiť svoje prezentácie o prvky pútajúce pozornosť, alebo hľadá vhodný nástroj na kreatívne riešenie problémov. Kreslenie zvyšuje koncentráciu a zapamätateľnosť informácií. Je to účinný spôsob zaznamenávania komplexných ideí, použiteľný individuálne aj pri tímovej práci. Jednoduché kresby sú efektívnejšie ako detailné slovné opisy. Kurz je zostavený tak, že sprevádza účastníka od kreslenia základných tvarov až po storytelling – vytvorenie príbehu zo sekvencie obrázkov. Kurzu sa môže zúčastniť každý, nie je potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť s kreslením.

 • Posilniť sebadôveru účastníkov vo vlastný kreatívny prejav.
 • Naučiť sa základy doodlingu, vytvárať vizuálne poznámky, príbehy a mapy.
 • Zlepšiť prepájanie verbálnych a vizuálnych informácií.
 • Podporiť a rozvinúť zručnosť vizuálneho myslenia.

Doodling – základy kreslenia pre každého

 • 5 základných elementov kreslenia
 • Vizuálna abeceda, vizuálna gramatika, vizuálne slovníky
 • Začíname kresliť – jednoduché predmety, autoportrét
 • Low tech social network – vizualizácia sociálnych vzťahov

Stavebné prvky vizuálnej abecedy

 • Základné emócie a črty tváre
 • Od základných tvarov po kresby
 • Písmená, nápisy, rozdeľovače, ikony, šípky, odrážky

Vizuálne slovníky

 • Kreslíme ľudí, budovy, predmety, činnosti
 • Piktogramy, ideogramy
 • Vizuálne metafory

Možnosti doodlingu v praxi

 • Doodling pri prezentovaní (pozerám, vidím, predstavujem si, ukazujem)
 • Life sketching – záznam prezentácií, porád
 • Business origami – vytvorme si ideálne pracovisko

Storytelling

 • Elementy príbehu
 • Opis problému pomocou sekvencie obrázkov

Vizuálne mapy

 • Vizualizácia riešenia problému
 • Plánovanie riešenia ako postupnosti krokov
 • Kreslenie jednotlivých etáp
 • Prezentácia

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať