Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

Kurz Presvedčivá komunikácia pri implementácií 5S je zameraný na to ako presvedčiť zamestnancov o dôležitosti implementovania 5S.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Rozvinúť komunikačné zručnosti účastníkov pre úspešnú implementáciu systému 5S.
 • Naučiť sa komunikovať tak, aby sme podporili porozumenie a zapojenie pracovníkov do 5S aktivít.
 • Naučiť sa ako pracovať s námietkami pracovníkov a minimalizovať odpor pri implementácii.
 • Zoznámiť sa s postupmi pre zvládanie náročných komunikačných situácií pri 5S aktivitách a posilniť komunikačné zručnosti pre konštruktívne vedenie 5S auditu.
 • Školenie je určené pre tím lídrov, manažérov, alebo iných pracovníkov zodpovedných za praktickú implementáciu systému 5S na pracovisku, na oddelení alebo v závode. Školenie je zamerané na komunikačné zvládnutie zmeny a podporu implementácie, neobsahuje technickú metodiku 5S.

Naša situácia a komunikačné riziká

 • Začíname s implementáciou, alebo už máme technickú zmenu za sebou?
 • Aké sú riziká neprijatia systému 5S do praxe?
 • Implementácia, ktorá sa nevydarila podľa našich predstáv, a čo teraz?
 • Dôležité ďalšie kroky.

Implementácia 5S je zmena

 • Zmena pracovného prostredia, štandardov a postupov.
 • Prežívanie zmeny a ako podporiť jej prijatie.
 • Adaptabilita na zmenu.
 • Komunikácia zmeny – aplikácia na implementáciu 5S.

Komunikácia pri implementácii 5S

 • Komunikácia systému 5S, presvedčivá komunikácia s tímom.
 • Argumentácia úžitkom, WIFMs pri implementácii 5S.
 • Motivácia pre implementáciu.

Náročné situácie pri 5S auditoch

 • Prekonávanie námietok pracovníkov.
 • Zvládanie negatívnej emócie.
 • Zapájanie pasívnych členov tímu.
 • Zvládanie problémového pracovníka.

Riešenie praktických situácií z praxe účastníkov

 • Analýza praktických situácií z praxe účastníkov.
 • Identifikácia a nácvik správneho postupu.

Práca s plánom osobného rozvoja

Na školení budú účastníci pracovať s lektorskými videoklipmi vedenia implementačného S5 auditu a osvoja si praktické komunikačné techniky pre zvládanie typických implementačných situácií z ich praxe.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať