Projektový manažment V – multiprojektové riadenie a Project Management Office

Kurz Projektový manažment V je zameraný na praktické skúsenosti s multiprojektovým riadením a Project Management Office v projektovom riadení.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

 

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

2022

Jar

22.06.-23.06

Jeseň

15.12.-16.12

CIELE

 • Aplikovať princípy portfóliového riadenia a nadobudnúť skúsenosť s dynamikou viacnásobných projektových väzieb, ako je zdieľanie zdrojov naprieč organizáciou.
 • Efektívne preniesť požiadavky a kontextové očakávania stakeholderov do portfólia.
 • Definovať postavenie, úlohy a kompetencie Project Management Office (PMO).

OBSAH KURZU

 Školenie je určené správcom podnikového portfólia, pracovníkom útvaru PMO, projektovým manažérom ako aj líniovým vedúcim, ktorí poskytujú svoje zdroje na projektovú činnosť.

Project Management Office

 • Postavenie, zloženie a typové funkcie Project Management Office (PMO) na príslušných úrovniach (napr. globálne, regionálne, lokálne).
 • Prenesenie zákazníckych požiadaviek do skladby portfólia a zvládnutie neurčitosti zadania v čase.
 • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení priorít programu a portfólia.
 • Optimalizácia zdieľania informácií medzi PMO a líniovými útvarmi.

 

Nastavenie výkonnosti portfólia, programu a projektu

 • Životný cyklus spúšťania projektu (predprojektová fáza).
 • Cost-benefit analýza a rozhodovanie o priorite projektovej idey pred zaradením do portfólia.
 • Vlastníctvo projektu, programu a portfólia. Nastavenie a monitorovanie škálovateľných KPIs.
 • Ex-post kalkulácia prínosov a správcovstvo výsledkov projektov v rámci portfólia.

 

Manažment portfólia, programu a projektu

 • Úrovne rozhodovania a eskalačný mechanizmus projektu, programu a portfólia.
 • Softvérová podpora pre manažment ľudských zdrojov, vrátane medziprojektových závislostí a rezervácie zdroja.
 • Centralizovaný manažment rizík na úrovni portfólia.
 • Využitie lessons learned na úrovni portfólia (vnútropodniková wiki).

Aplikácia poznatkov je zabezpečená ukážkami a cvičeniami z Power BI, Power Automate, Project Web App (PWA) a MS Project Plan 1 / 3 / 5. V prípade, ak klienti používajú na správu portfólia a multiprojektové riadenie iný nástroj (napr. Jira Align, IBM Jazz EWM, Veeva, Enovia, a pod.), je možné realizovať cvičenia samostatne podľa zadania lektora. Školenie adresuje najčastejšie výzvy škálovania projektového riadenia v stredných a veľkých firmách.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.