Úvod do systému manažérstva energie v organizácii – ISO 50001

Kurz Úvod do systémov manažérstva energie v organizácií – ISO 50001 je zameraný na predstavenie normy pre energetický manažment – ISO 5001 ukázanie jej procesov a výhod.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Predstaviť delegátom normu ISO 50001 – globálnu normu systému energetického manažmentu a poskytnúť jasné pochopenie jej výhod, procesov, požiadaviek a zdrojov potrebných na dosiahnutie certifikácie ISO 50001.
 • Názorným spôsobom ukázať aplikáciu vybraných nástrojov manažérstva procesov využívaných v ISO 50001
 • Program prebieha formou výkladu princípov ilustrovaných na príkladoch z organizácií a prácou v skupinách, v ktorých si účastníci na praktických cvičeniach precvičujú aplikáciu osvojených metód formou manažérskej hry simulujúcej procesy firmy a princípy zabezpečenia systému manažmentu energií v ISO 50001 s riešením aplikácie na vlastnú organizáciu.

OBSAH KURZU

Úvod do energetického manažmentu a ISO 50001

 • Úvod do energetického manažmentu
 • Čo je systém energetického manažmentu (EnMS)?
 • Čo je ISO 50001?
 • Aké sú výhody?
 • Má to vplyv na znižovanie spotreby energie?

 

Aký je proces implementácie ISO 50001?

 • Definovanie rozsahu
 • Analýza medzier, budovanie EnMS, populácia EnMS, prevádzka EnMS
 • Štandardná štruktúra EnMS a jej vzťah k iným štandardom
 • Systémové a energetické špecifické ustanovenia
 • Zapojenie vrcholového manažmentu a tímu EnMS
 • Ďalší kľúčoví hráči a zapojenie všetkých zamestnancov

 

Audity a certifikácia ISO 50001

 • Interné audity
 • Prehľad manažmentu
 • Externé audity – výber akreditovaného certifikačného orgánu
 • Počiatočná certifikácia podľa ISO 50001
 • Dohľadové audity a recertifikácia

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 408

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 384€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia
Program
Obed
Program
Ukončenie

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.