Energy management II – Úvod do systému ISO 50001 v organizácii (English)

Kurz Úvod do systémov manažérstva energie v organizácií – ISO 50001 je zameraný na predstavenie normy pre energetický manažment – ISO 5001 ukázanie jej procesov a výhod.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Predstaviť delegátom normu ISO 50001 – globálnu normu systému energetického manažmentu a poskytnúť jasné pochopenie jej výhod, procesov, požiadaviek a zdrojov potrebných na dosiahnutie certifikácie ISO 50001.
 • Názorným spôsobom ukázať aplikáciu vybraných nástrojov manažérstva procesov využívaných v ISO 50001
 • Program prebieha formou výkladu princípov ilustrovaných na príkladoch z organizácií a prácou v skupinách, v ktorých si účastníci na praktických cvičeniach precvičujú aplikáciu osvojených metód formou manažérskej hry simulujúcej procesy firmy a princípy zabezpečenia systému manažmentu energií v ISO 50001 s riešením aplikácie na vlastnú organizáciu.

Úvod do energetického manažmentu a ISO 50001

 • Úvod do energetického manažmentu
 • Čo je systém energetického manažmentu (EnMS)?
 • Čo je ISO 50001?
 • Aké sú výhody?
 • Má to vplyv na znižovanie spotreby energie?

 

Aký je proces implementácie ISO 50001?

 • Definovanie rozsahu
 • Analýza medzier, budovanie EnMS, populácia EnMS, prevádzka EnMS
 • Štandardná štruktúra EnMS a jej vzťah k iným štandardom
 • Systémové a energetické špecifické ustanovenia
 • Zapojenie vrcholového manažmentu a tímu EnMS
 • Ďalší kľúčoví hráči a zapojenie všetkých zamestnancov

 

Audity a certifikácia ISO 50001

 • Interné audity
 • Prehľad manažmentu
 • Externé audity – výber akreditovaného certifikačného orgánu
 • Počiatočná certifikácia podľa ISO 50001
 • Dohľadové audity a recertifikácia
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať