Energy management II – Systém energetického manažérstva v praxi (English)

Kurz Energy management II – Systém energetického manažérstva v praxi

 je zameraný na predstavenie systému energetického manažérstva v praxi s konkrétnymi príkladami z rôznych oblastí priemyslu a služieb z celej Európy.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Lektorom kurzu je medzinárodný odborník v oblasti Energy Management  John Mulholland, ktorý pracuje re rôzne odvetvia výroby a služieb a pre obchodné organizácie v 12 krajinách.
 • Kurz ukáže ako budovať a rozvíjaš systém energetického manažérstva 
 • Pozvánka od Johna Mulhollanda v krátkom videu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Predstaviť ako fungujú efektívne systémy energetického manažérstva v praxi. Praktické skúsenosti s využitím systémov  podľa ISO 50001 – globálna norma systému energetického manažérstva.
 • Ukázanie výhod využívania energetických systémov a príklady ako budovať a rozvíjať systémy energetického manažérstva založené na štandardoch ISO 50001.
 • Názorným spôsobom ukázať zavádzanie a rozvíjanie vybraných nástrojov manažérstva procesov využívaných v ISO 50001
 • Program prebieha formou výkladu princípov ilustrovaných na príkladoch z organizácií a prácou v skupinách, v ktorých si účastníci na praktických cvičeniach precvičujú aplikáciu osvojených metód s riešením aplikácie na vlastnú organizáciu.

Systémy energetického manažérstva v praxi

 • Čo je systém energetického manažérstva (EnMS)?
 • Aké sú výhody využitia ISO 50001 a podobných systémov v praxi?
 • Má to vplyv na znižovanie spotreby energie?

Aký je proces implementácie systému energetického manažerstva?

 • Analýza rozdielov („gap analysis“) súčastného a požadovaného stavu systému v organizácie , budovanie EnMS, prevádzka EnMS
 • Štandardná štruktúra EnMS a jej vzťah k iným štandardom
 • Systémové a energetické špecifické ustanovenia
 • Zodpovednosti  manažmentu a tímu EnMS pri budovaní a rozvíjaní systému,
 • Ďalší kľúčoví hráči a zapojenie všetkých zamestnancov.

Audity a certifikácia systémov energetického manažérstva

 • Interné audity podľa ISO 5001 a podobných štandardov.
 • Externé audity – výber akreditovaného certifikačného orgánu
 • Ako prebiehajú dohľadové audity a recertifikácia systému
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať