Mapovanie procesov prináša celkový pohľad na spoločnosť a je základným predpokladom zmysluplnej optimalizácie. Existujú rôzne druhy mapovania procesov:

  • Mapovanie procesov spôsobmi vývojovými diagramami (Flow Chart)
  • Strom procesov a mapovanie podľa IDEF 0
  • Mapovanie v plaveckých dráhach (Swimming Lanes)
  • Analýza hodnotových tokov (VSM)

Optimalizácia procesov pozostáva z niekoľkých úrovní:

  • Optimalizácia celkového hodnotového toku sa zaoberá hlavne vybalansovaním kapacít a skrátením prietoku od objednávky po dodanie. Cieľom takejto optimalizácie je odhaľovanie potenciálov na úrovni celkovej organizácie, nie je však ideálna pre detailné pohľady.
  • Odstraňovanie plytvaní a optimalizácia na úrovni jednotlivých procesov už rozoberá potenciály v oveľa detailnejšej miere. Optimalizácia sa pritom týka rovnako výrobných procesov, ako aj procesov nevýrobných a neobchádza ani projektovo orientované spoločnosti.
  • Hlavne vo výrobných prevádzkach a často opakovaných procesoch potom existuje aj mikroúroveň, ktorá pomáha pri optimalizácii činností, kde je potrebná veľmi vysoká miera detailu.
  • Existuje však aj optimalizácia za hranicou organizácie a to optimalizácia dodávateľsko odberateľských reťazcov (Supply Chain Management), ktorá sa môže odohrávať aj na globálnej úrovni.

Mapovanie procesov sa najčastejšie vykonáva formou workshopov, ktoré vedú skúsení moderátori znalí metód mapovania aj optimalizácie a podieľajú sa na nich lokálni odborníci, ktorí do detailu poznajú samotné procesy. Moderátori môžu byť externí (v rámci FBE Teamu máme 8 skúsených odborníkov v tejto oblasti) alebo si môžete nechať vytrénovať svojich vlastných moderátorov v rámci školení, ktoré Vám ponúkame.

Príklady mapovania a optimalizácie procesov

Zefektívnenie práce pri spracovaní zmlúv vo finančnej spoločnosti

Zákazník: Významná finančná inštitúcia na Slovensku
Problém/Príležitosť: Potreba zefektívniť procesy a prácu zamestnancov v dôsledku nárastu trhu
Využité metódy a nástroje: Analýza hodnotových tokov v produktovej rodine (VSM); Poker Planning (systém bodovania časovej náročnosti úloh jednotlivých členov tímu); Matica úloh a ich časovej obtiažnosti; Pareto diagram; Analýza variability dĺžky trvania úloh

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie zákazníckeho Lead Time o 20,4 %, zníženie času spracovania zmlúv o 37,8 %

Zníženie rozpracovanej výroby u dodávateľa montovaných komponentov

Zákazník: Dodávateľ montovaných komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Veľké množstvo rozpracovanej výroby navyšujúce hodnotu zásob
Využité metódy a nástroje: Analýza hodnotových tokov (VSM); Analýza zásob na základe princípu kocky (ABC, GMK a XYZ analýzy); Zavedenie princípu ťahu do výroby; Implementácia Kanbanu

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie rozpracovanej výroby o 81,2 %

Zvýšenie obrátkovosti a zníženie zásob u dodávateľa dielov

Zákazník: Dodávateľ dielov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Nedosiahnutý koncernový štandard obrátkovosti dielov na sklade
Využité metódy a nástroje: Postup zlepšovania – DMAIC; Pareto analýza; Box-Plot; Procesná mapa (Flowchart); Analýza hodnotových tokov (VSM); Trendový diagram; Analýza minimálnych a maximálnych hodnôt v Kanbane

Dosiahnuté zlepšenia: Zvýšenie obrátkovosti zásob o cca 30 % a zníženie skladových zásob o cca 600 tisíc €

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať