Vyjednávanie pre nákupcov II ONLINE kurz

Kurz bude realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

TERMÍNY

Jar

(16.03.2022 už plne obsadený)

30.03.2022

Jeseň

CIELE

 • Zdokonaliť schopnosti účastníkov vo vyjednávaní a v odolávaní tlaku pri vyjednávaní.
 • Zdokonaliť sa v komunikačných a taktických zručnostiach, potrebných v jednotlivých fázach vyjednávania a pri rôznych typoch vyjednávania.
 • Naučiť sa zvládať ťažké situácie počas vyjednávania.
 • Naučiť účastníkov používať vybrané asertívne techniky proti manipulácii.
 • Osvojiť si typológiu a jej využitie v obchodnom jednaní s dodávateľmi.
 • Zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie pri vyjednávaní, naučiť sa pracovať s námietkami

OBSAH KURZU

Modelová situácia

 • Riešenie modelovej situácie z prostredia nákupu
 • Analýza modelovej situácie a možných riešení

Práca s náročnými a ťažkými situáciami počas vyjednávania

 • Ťažké situácie – zvládanie negatívnych emócií
 • Konfliktné situácie

Asertívne techniky vo vyjednávaní

 • Gramofónová platňa
 • Scenár
 • Ako zdvorilo odmietnuť

Argumentácia

 • Technika SIMONA

Ako odolať manipulácií

 • Zvládanie nátlaku a manipulácie pri vyjednávaní
 • Konštruktívny tlak pri vyjednávaní

Typológia zákazníka

 • Charakteristika jednotlivých typov zákazníkov
 • Možnosti využitia typológie pri vyjednávaní

Situácie z praxe nákupcov

Analýza konkrétnych situácií, spracovanie optimálnych postupov a stratégií pre dané situácie, role play – tréning vybraných situácií

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obedná prestávka 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.