Kalendar kurzov neparny rok

 
Názov kurzu   Zobraziť podľa dátumu Video / Referencia Rozsah Jar 2021 Jeseň 2021

Kurzy pre manažment

1 deň
29.04.
2 dni
15. - 16.04.
22. - 23.09.
1/2 dňa
02.03.
2 dni
10. - 11.05.
22. - 23.11.
1 deň
13.10.
1/2 dňa
03.02.
12.05.
1 deň
06.10.
2 dni
08. - 09.04.
14. - 15.06.
08. - 09.11.
2 dni
24. - 25.05.
1 deň
26.05.
10.11.
1 deň
05.11.
1 deň
26.11.
1 deň
17.03.
2 dni
13. - 14.12.
1 deň
08.12.
2 dni
07. - 08.10.
1 deň
14.05.
2 dni
24. - 25.03.
11. - 12.11.
1 deň
29.09.
1 deň
17.05.
1/2 dňa
21.10.
2 dni

Kurzy pre personálne oddelenia

2 dni
21. - 22.04.
1 deň
23.04.
22.10.
1 deň
16.03.
1 deň
24.11.
video
  referencia
  článok  
Názov kurzu   Zobraziť podľa dátumu Video / Referencia Rozsah Jar 2021 Jeseň 2021

Kurzy obchodných zručností

1 deň
26.03.
2 dni
03. - 04.05.
2 dni
18. - 19.10.
2 dni
16. - 17.06.
1 deň
21.04.

Kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja

1 deň
24.03.
1/2 dňa
24.02.
17.03.
2 dni
29. - 30.03.
07. - 08.06.
14. - 15.10.
1 deň
21.06.
2 dni
25. - 26.10.
2 dni
12. - 13.04.
1 deň
08.11.
1 deň
01.12.
2 dni
27. - 28.05.
03. - 04.11.
2 dni
15. - 16.11.
2 dni
22. - 23.03.
28. - 29.06.
27. - 28.09.
06. - 07.12.
2 dni
02. - 03.06.
11. - 12.10.
2 dni
12.05. - 09.06.
Prihlasovanie ukončené
2 dni
26. - 27.04.
Prihlasovanie ukončené
29. - 30.11.
2 dni
20. - 21.05.
2 dni
05. - 06.05.
22. - 23.06.
09. - 10.12.
2 dni
28. - 29.04.
07. - 08.07.
15. - 16.12.
1 deň
31.03.
1 deň
07.05.
1 deň
22.10.
video
  referencia
  článok  
Názov kurzu   Zobraziť podľa dátumu Video / Referencia Rozsah Jar 2021 Jeseň 2021

Industry 4.0

1 deň
13.10.

Systémy plánovania a zlepšovania procesov

1 deň
09.06.
2 dni
22. - 23.06.
25. - 26.11.
2 dni
18. - 19.10.
2 dni
18. - 19.11.

Lean Management

2 dni
21. - 22.04.
30.09. - 01.10.
2 dni
20. - 21.05.
09. - 10.11.
1 deň
09.06.
2 dni
24. - 25.06.
15. - 16.12.
1 deň
04.06.
2 dni
10. - 11.06.
06. - 07.12.
1 deň
30.04.
22.10.
1 deň
13.05.
2 dni
31.05. - 01.06.
18. - 19.11.
1 deň
14.12.
1/2 dňa
14.04.

Six Sigma

1 deň
18.06.
2 dni
26. - 27.04.
23. - 24.09.
10 dní
12. - 13.04.
28. - 29.04.
17. - 19.05.
07. - 08.06.
28.06.
29. - 30.09.
14. - 15.10.
03. - 05.11.
25. - 26.11.
13.12.
8 dní
19. - 20.04.
12. - 14.05.
31.05. - 01.06.
29.06.
04. - 05.10.
25. - 27.10.
11. - 12.11.
10.12.
1 deň individuálne individuálne
video
  referencia
  článok  
Názov kurzu   Zobraziť podľa dátumu Video / Referencia Rozsah Jar 2021 Jeseň 2021

Nástroje zlepšovania procesov

1 deň
26.05.
1 deň
04.06.
1/2 dňa
19.03.
1 deň
18.06.
05.11.
1 deň
21.06.
22.11.
1 deň
05.05.
01.10.
2 dni
06. - 07.05.
01. - 02.07.
14. - 15.10.
2 dni
02. - 03.06.
18. - 19.11.
1 deň
18.06.
2 dni
03. - 04.05.
20. - 21.10.
1 deň
21.06.

Štatistické metódy zlepšovania procesov

3 dni
14. - 16.04.
30.06. - 02.07.
06. - 08.10.
2 dni
10. - 11.05.
20. - 21.10.
2 dni
10. - 11.06.
15. - 16.11.
2 dni
24. - 25.06.
01. - 02.12.
2 dni
27. - 28.05.
11. - 12.10.
2 dni
06. - 07.05.
18. - 19.10.
1/2 dňa
09.04.
video
  referencia
  článok  
Názov kurzu   Zobraziť podľa dátumu Video / Referencia Rozsah Jar 2021 Jeseň 2021

Projektový manažment

2 dni
17. - 18.03.
24. - 25.05.
06. - 07.07.
27. - 28.09.
29. - 30.11.
2 dni
08. - 09.04.
08. - 09.07.
11. - 12.10.
2 dni
03. - 04.05.
27. - 28.10.
2 dni
16. - 17.06.
09. - 10.11.
2 dni
27. - 28.09.
2 dni
07. - 08.06.
08. - 09.12.
1 deň
10.05.
22.10.
1 deň
14.06.
25.11.
2 dni
10. - 11.06.
1 deň
30.06.
1 deň
23.11.
1 deň
15.06.
2 dni
01. - 02.07.
2 dni
15. - 16.11.
1/2 dňa
29.03.
1/2 dňa
23.04.
video
  referencia
  článok