Master Black Belt

Master Black Belt (MBB) je najvyššia úroveň certifikácie Six Sigma, ktorá sa týka vysoko skúsených a odborne kvalifikovaných expertov Six Sigma.

Master Black Belt (MBB) je najvyššia úroveň certifikácie Six Sigma, ktorá sa týka vysoko skúsených a odborne kvalifikovaných expertov Six Sigma. MBB je kvalifikovaný odborník, ktorý má rozsiahle skúsenosti s Six Sigma metódami a nástrojmi a ktorý môže byť kľúčovým líderom pri zavádzaní a riadení Six Sigma projektov v organizácii.

Master Black Belt je obvykle vyškolený a certifikovaný na Green Belt a Black Belt úrovni Six Sigma a získal dodatočné zručnosti a skúsenosti, ktoré umožňujú viesť a riadiť Six Sigma projekty na strategických úrovniach organizácie. MBB má tiež schopnosť mentorovať a trénovať ďalších Six Sigma expertov, ako sú Green Belt alebo Black Belt, a zlepšovať celkovú kultúru Six Sigma v organizácii.

Typické zodpovednosti MBB zahŕňajú: 

  • Riadiť a koordinovať Six Sigma projekty a tímy na strategických úrovniach organizácie 
  • Poskytovať vedenie a mentorstvo pre Green Belt a Black Belt Six Sigma odborníkov 
  • Poskytovať odborné znalosti Six Sigma pre top manažment a vedúcich pracovníkov organizácie 
  • Zabezpečovať výcvik a školenia pre zamestnancov v Six Sigma metódach a nástrojoch 
  • Zabezpečiť, aby Six Sigma projektové tímy dodržiavali najlepšie postupy a metódy Six Sigma. 

MBB má významný vplyv na zlepšovanie výkonu organizácie a je dôležitým článkom v úspešnom zavedení a riadení Six Sigma projektov. 

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať