Six Sigma Yellow Belt

Yellow Belt je stupeň alebo úroveň certifikácie v rámci Six Sigma a Lean Six Sigma metód.

Yellow Belt je stupeň alebo úroveň certifikácie v rámci Six Sigma a Lean Six Sigma metód. Six Sigma je manažérsky a kvalitatívny prístup k riadeniu procesov s cieľom minimalizovať chyby a zlepšiť výkonnosť organizácie. Zatiaľ čo Lean Six Sigma kombinuje Six Sigma s princípmi Lean Managementu, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie plytvania a optimalizáciu práce.

Yellow Belt je základnou úrovňou certifikácie v týchto metódach a reprezentuje základné pochopenie a zapojenie do procesov zlepšovania kvality a efektívnosti. Držitelia Yellow Belt certifikácie majú základné znalosti a schopnosti, aby mohli prispieť k projektom Six Sigma alebo Lean Six Sigma.

Úlohy a povinnosti Yellow Belt držiteľa môžu zahŕňať: 

  1. Účasť na projektových tímov v rámci Six Sigma alebo Lean Six Sigma iniciatív. 
  2. Pomoc pri zberu a analýze dát na podporu zlepšovacích projektov. 
  3. Podieľanie sa na identifikácii príčin problémov a neefektívnosti vo výrobných alebo obchodných procesoch. 
  4. Zapojenie do aktivít kontroly kvality a monitorovania procesov. 
  5. Spolupráca s ostatnými členmi tímu na identifikácii a implementácii zlepšení. 
  6. Spolupráca s Green Belt alebo Black Belt certifikovanými odborníkmi na väčších projektov. 

Yellow Belt certifikácia poskytuje základné znalosti a prípravu na pokračovanie na vyšších úrovniach ako sú Green Belt a Black Belt. Vyššie úrovne majú zväčšené zodpovednosti v rámci Six Sigma a Lean Six Sigma projektov. Je to dobrý prvý krok pre jednotlivcov, ktorí sa chcú naučiť princípy Six Sigma a Lean a prispievať k zlepšeniu kvality a výkonnosti v organizácii.

kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať