Six Sigma Green Belt

Green Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách.

Green Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách. Green Belt je člen tímu Six Sigma, ktorý pracuje pod vedením Six Sigma Black Belt a je zodpovedný za riešenie menších a menej zložitých problémov v procesoch. 

Six Sigma Green Belt má základné znalosti a schopnosti v oblasti Six Sigma metodológie, vrátane definovania problému, zhromažďovania a analýzy dát, identifikácie príčin problémov, návrhu a implementácie riešení a sledovania výsledkov. Green Belt sa tiež zameriava na zlepšovanie kvality procesov a odstraňovanie chýb. 

Typické povinnosti Six Sigma Green Belt zahŕňajú: 

  • Pracovať s tímom Six Sigma na identifikácii a riešení problémov v procesoch 
  • Zbierať a analyzovať dáta na identifikáciu príčin problémov 
  • Navrhnúť a implementovať riešenia na zlepšenie procesov 
  • Monitorovať výsledky a zhodnocovať úspech riešenia problémov 

Six Sigma Green Belt sa líši od Six Sigma Black Belt, ktorý je zodpovedný za riadenie väčších a zložitejších projektov Six Sigma a za vedenie tímu Green Belt. 

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať