XP-R, XM-R, XP-S, XI-MR (Control charts)

Control charts, známe tiež ako Shewhart Charts alebo Štandardné kontroly (štandardný kontrolný diagram). Sú nástrojom používaným v štatistickej procesnej kontrole (SPC) na monitorovanie a analýzu procesov.

Control charts, známe tiež ako Shewhart Charts alebo Štandardné kontroly (štandardný kontrolný diagram). Sú nástrojom používaným v štatistickej procesnej kontrole (SPC) na monitorovanie a analýzu procesov. Cieľom je udržiavať ich v stabilnom stave a zabezpečiť, aby sa udržiavali v rámci požadovaných špecifikácií. Control charts sú jedným z kľúčových nástrojov Six Sigma a iných metód na zlepšenie kvality.

XP-R (X-Bar and R Chart): Tento typ kontrolného diagramu sa používa na sledovanie priemeru (X-bar) a rozptylu (R) procesu. Na XP-R grafe sú zobrazené vzorky zo vzorkovania a stredná hodnota a rozptyl každého vzorku sa porovnáva s kontrolnými limitmi. 

XM-R (X and Moving Range Chart): XM-R chart sleduje jednotlivé hodnoty (X) procesu a pohyblivý rozsah (Moving Range, MR) medzi dvoma po sebe idúcimi vzorkami. Tento typ kontrolného diagramu sa používa, keď nie je možné získať dostatok vzoriek na vytvorenie XP-R grafu. 

XP-S (X-Bar and S Chart): XP-S chart je podobný XP-R chartu, ale namiesto rozptylu sa sleduje štandardná odchýlka (S) v rámci vzorky. Tento typ kontrolného diagramu sa používa, keď je dôležité monitorovať variabilitu procesu. 

XI-MR (Individuals and Moving Range Chart): XI-MR chart sleduje jednotlivé hodnoty (Individuals, I) procesu a pohyblivý rozsah (Moving Range, MR) medzi dvoma po sebe idúcimi hodnotami. Tento typ kontrolného diagramu sa používa, keď nemáme dostatok vzoriek na vytvorenie XP-S grafu a monitorujeme jednotlivé hodnoty. 

Každý z týchto kontrolných diagramov poskytuje spôsob, ako vizuálne sledovať a vyhodnocovať stabilitu procesu a identifikovať odchýlky alebo anomálie, ktoré by mohli viesť k zlému výkonu alebo problémom s kvalitou. Pomáhajú organizáciám udržiavať procesy pod kontrolou a prijímať korektívne opatrenia na zlepšenie výkonnosti a kvality produktov alebo služieb. 

Kurzy obsahujúce nástroj

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať