Histogram

Histogram je typ grafu, ktorý sa používa na zobrazenie distribúcie dát. Histogram sa skladá z množstva stĺpcov, ktoré reprezentujú frekvencie, alebo početnosť hodnôt v určenom rozsahu.

Histogram je typ grafu, ktorý sa používa na zobrazenie distribúcie dát. Histogram sa skladá z množstva stĺpcov, ktoré reprezentujú frekvencie, alebo početnosť hodnôt v určenom rozsahu. Horizontálna os zvyčajne zobrazuje hodnoty, ktoré sa merajú alebo zaznamenávajú, a vertikálna os reprezentuje frekvencie týchto hodnôt. 

Histogram sa často používa na analýzu procesov a na identifikáciu príčin problémov. Tento typ grafu môže ukázať, či sú dáta symetrické alebo asymetrické, či majú neobvyklé hodnoty a či sú dáta rozdelené rovnomerne alebo sú skoncentrované na určitých hodnotách. 

Histogram môže byť užitočný pre Six Sigma a iné procesné zlepšovacie metódy, pretože umožňuje analýzu distribúcie dát a identifikáciu príčin problémov v procesoch. Napríklad, ak histogram ukazuje neobvyklé hodnoty, môže to naznačovať prítomnosť chýb v procese alebo iné problémy, ktoré by mohli byť odstránené pomocou Six Sigma metód. 

Histogram môže byť vytvorený ručne alebo pomocou softvéru na tvorbu grafov, ako sú napríklad Microsoft Excel alebo Minitab. 

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať