Program Six Sigma Green a Black Belt

Výhodou tréningu vedúcich projektov Lean Six Sigma je, že sa náklady vrátia už počas školenia. Väčšinou niekoľkonásobne.

Veľa firiem zlepšuje svoje procesy ad-hoc prístupom. Spravidla však narážajú na limity. Kľučom na dosiahnutie výraznejších výsledkov je mať jasnú štruktúru postupu pri projektoch zefektívňovania. To znamená ako definovať, merať, analyzovať, zlepšiť a udržať nový štandard. Takýto postup sa preslávil ako metodika Lean Six Sigma.

Výhodou tréningu vedúcich projektov Lean Six Sigma je, že sa náklady vrátia už počas školenia. Väčšinou niekoľkonásobne.

V rámci uvedených kurzov účastníci získajú praktické zručnosti a metodiku vedenia projektov s využitím nástrojov analýzy a zlepšovania procesov. Pod vedením lektora-kouča dostanú úlohu postupy aplikovať na vlastnom projekte s merateľnými prínosmi.

Six sigma Green a Black belt

Naše kurzy na tému SIx Sigma Green belt a Black belt

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať