Projekty „Six Sigma“ – cesta k zlepšovaniu procesov v IT službách

uverejnené v časopise eFocus (PDF verzia)