Control Charts

Control Charts, známe aj ako Regulation Diagrams alebo Shewhart Charts, sú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na sledovanie vývoja procesov a detekciu prípadných odchýlok od očakávanej normy. 

Control Charts, známe aj ako Regulation Diagrams alebo Shewhart Charts, sú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na sledovanie vývoja procesov a detekciu prípadných odchýlok od očakávanej normy. 

Tieto grafy zobrazujú sériu meraní procesu v čase a umožňujú vizuálne hodnotiť, či sa výsledky pohybujú v rámci špecifikovaných tolerancií a aký je trend vývoja procesu. Control Charts zvyčajne obsahujú hornú a dolnú kontrolnú hranicu, ktoré sú vypočítané na základe štandardnej odchýlky dátovej vzorky. 

Ak sa výsledky meraní nachádzajú v rámci týchto hraníc, proces je považovaný za stabilný a výroba prebieha v predpokladaných medziach. Ak sa výsledky meraní pohybujú mimo kontrolných hraníc, môže to naznačovať, že proces má problémy a vyžaduje si pozornosť a opravy. 

Control Charts sú veľmi užitočné pri aplikácii Six Sigma metodológie, pretože umožňujú identifikovať prípadné odchýlky od štandardov a následne ich odstrániť, čím sa dosiahne stabilnejší a spoľahlivejší proces. Sú to tiež užitočné nástroje na monitorovanie procesov a zlepšovanie ich výkonnosti v čase. 

V kontexte Six Sigma Black Belt certifikácie, je dôležité mať dobré pochopenie Control Charts a vedieť ich správne používať na monitorovanie a zlepšovanie procesov. 

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať