Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel

V projektoch Six Sigma sa 4 fázy (MAIC) opierajú o kolektované dáta z organizácie. Často sú tieto dáta koncentrované v mnohých databázach a viac ako 50% času na projektoch Six Sigma zaberá iba ich vyčistenie a transformácia do konzistentnej tabuľky.

V projektoch Six Sigma sa 4 fázy (MAIC) opierajú o kolektované dáta z organizácie. Problémom je často, že tieto dáta sú koncentrované v mnohých databázach a viac ako 50% času na projektoch Six Sigma zaberá iba ich vyčistenie a transformácia do konzistentnej tabuľky. Aktuálne existuje niečo ako „Excel 2. generácie“, ktorý ponúka dva vynikajúce nástroje na čistenie, transformáciu a následne analýzu týchto dát a to sú Power Query (data mining pre fázu measure) a Power Pivot (pre fázu analýzy). Oba tieto nástroje sú už súčasťou balíka MS 365 a Power BI desktop.

Výrobný systém, ktorý generuje takéto súbory na monitoring – produktivity dáta, dáta z kvality, maintanance – prestoje zariadení a HR ľudské zdroje, ktoré sa podieľajú na udržiavaní výrobného systému.

Určite oceníte ak :

  • riešite projekty Six Sigma
  • máte veľa dát na rôznych miestach a v rôznych formátoch
  • chcete si uľahčiť fázy (MAIC) pri projektoch Six Sigma.

Prínosy využívania týchto softwérových nástrojov:

  • Úspora času pri projektoch Six Sigma
  • Efektívna práca s Power Query pre data mining a Power Pivot pre fázu analýzy
  • Prehľadné dashboardy v Power BI vo fáze Control
  • Vytváranie automatizácii v projektoch Six Sigma

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať