Pareto

Pareto je analýza a princíp, ktorý sa používa na identifikáciu a prioritizáciu hlavných problémov alebo príčin v rámci daného systému.

Pareto je analýza a princíp, ktorý sa používa na identifikáciu a prioritizáciu hlavných problémov alebo príčin v rámci daného systému. Tento nástroj identifikuje najvýznamnejšie faktory či problémy, ktoré vplývajú na nežiaduce udalosti.

Tento princíp je známy aj ako pravidlo 80/20, ktoré označuje, že približne 80% výsledkov je spôsobených 20% príčin. Pareto princíp tvrdí, že v mnohých situáciách príčiny alebo faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky, nie sú rovnomerne rozložené, ale len malá časť faktorov nesie väčšinu problémov.

Pri Pareto analýze získame údaje o príčinách a výskyte, zoradíme ich podľa frekvencie. Potom zostavíme Pareto diagram, graficky zobrazujúci distribúciu. Používame stĺpcový graf s faktormi a ich frekvenciou.

Pareto diagram pomáha identifikovať kľúčové príčiny alebo faktory, ktoré majú najväčší vplyv na problémy alebo výsledky. Tým sa umožňuje zameranie zdrojov a úsilia na riešenie najdôležitejších problémov s cieľom dosiahnuť zlepšenie a optimalizáciu výsledkov. 

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať