Six Sigma

Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov.

Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov. Jeho cieľom je minimalizovať chyby a variabilitu v procesoch a dosiahnuť maximálnu spoľahlivosť a efektivitu.

Metodológia Six Sigma sa zameriava na meranie a analýzu dát, ktoré umožňujú identifikovať problémy v procesoch a následne navrhovať a implementovať zlepšenia. Six Sigma sa zakladá na štatistickej analýze, ktorá umožňuje presne určiť, aký vplyv majú jednotlivé faktory na proces a aké sú ich príčiny.

Koncept Six Sigma bol vyvinutý spoločnosťou Motorola v 80. rokoch minulého storočia. Neskôr bol aplikovaný aj v iných spoločnostiach ako napríklad General Electric a Ford Motor Company. Dnes je Six Sigma široko používaná v rôznych odvetviach a odvetvových segmentoch.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať