Vyjednávanie pre obchodníkov


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Vyjednávanie pre nákupcov


Jar 2024
20.03.2024
PRIDÁVAME TERMÍN 30.05.2024

Presvedčivý predaj I


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Ako zlepšiť customer experience v telefonickej komunikácii


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Ako zlepšiť customer experience v emailovej komunikácii


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať