Implementácia CI / Lean Production systému pre popredného výrobcu stavebných materiálov

Zavádzanie Výrobného systému je vždy o nájdení správnych metód a možností implementácie.

Zavádzanie Production systému založeného na CI (Continuous Improvement) a Lean je vždy o nájdení správnych metód a možností implementácie v danej organizácii. Bolo to tak aj v prípade popredného výrobcu stavebných materiálov.

Predtým ako sa spustí plošné zavedenie vybraných metód vo viacerých fabrikách a všetkých oddeleniach je lepšie otestovať fungovanie týchto metód na pilotných pracoviskách.

1.) Na začiatku bolo potrebné v prvej fabrike overiť zavádzané metódy v špecifických podmienkam zákazníka. Následne, tam kde to bolo potrebné, boli metódy upravené, aby sme vo výsledku dosiahli vyššiu efektivitu a účinnosť.

2.) Krátko po prvej fabrike sa s implementáciou pokračovalo v ďalšom závode. Zároveň sa vyhodnocovali rozdiely medzi oboma fabrikami a vykonávali sa úpravy, tam kde to bolo potrebné.

3.) Súčasťou nasledujúce kroku bolo aj to, že sa presné postupy implementácie prezentovali širšiemu manažmentu všetkých ostatných fabrík.

4.) FBE pokračovalo s implementáciou v troch ďalších fabrikách, aby sme dosiahli rovnaké smerovanie vo všetkých závodoch.

5.) Až následne začínali s implementáciou tých istých metód a procedúr v ďalších fabrikách aj naši medzinárodní partneri.

6.) Našou úlohou nebolo iba dosiahnuť úspešnú implementáciu vo vybraných fabrikách, ale aj dohliadnuť na to, že implementácia bude prebiehať rovnako aj v ďalších závodoch.

7.) Implementácia CI (Continuous Improvement) a Lean sa neobmedzovala len na výrobné procesy, ale prešli ňou aj obchodné a administratívne oddelenia.

Postupy zavádzania Production systémov a podobných programov implementácie metód CI a Lean sa opierajú o viac ako 20 rokov skúseností. Začalo to v automotive priemysle, neskôr aj v iný výrobných firmách vrátane tých, kde prevládajú spojité výrobné procesy, čo je aj uvedený príklad výrobcu pre stavebný priemysel. Viac ako 10 rokov pomáhame aj firmám v oblasti finančných, IT/telecom a ďalších služieb.

LEAN

Náš prehľad kurzov na tému LEAN

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať