Lean management a Six Sigma

Digitálna transformácia v Logistike a SCM

  • Posted by: Adam Takáč

Lean Management I

  • Posted by: dean.res

Lean Management II – Value Stream Management

  • Posted by: dean.res

Lean Management III – Shopfloor Management

  • Posted by: dean.res

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce

  • Posted by: dean.res

STD – štandardizácia výrobných procesov

  • Posted by: dean.res

Logistika

  • Posted by: Lucia Srubarova

Supply Chain Management

  • Posted by: Lucia Srubarova

Koncept – Digitálna transformácia v Logistike a SCM

  • Posted by: Lucia Srubarova