Zavedenie rovnakého štandardu organizácie pracoviska, systému auditov a hodnotenia 5S vo všetkých prevádzkach v potravinárskom priemysle.

Zavedenie rovnakého štandardu organizácie pracoviska, systému auditov a hodnotenia 5S vo všetkých prevádzkach v potravinárskom priemysle.

Agrana je známa ako popredný výrobca a dodávateľ cukru v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe s celkovo deviatimi zariadeniami v šiestich krajinách.

Spolupráca medzi spoločnosťou FBE a Agrana začala na Slovensku a postupne pokračovala v dvoch cukrovaroch v Českej republike, jednom cukrovare v Maďarsku a dvoch ďalších cukrovaroch v Rumunsku. Spoločnosť hľadala partnera, ktorý pomôže pri implementácii organizácie pracoviska 5S a zároveň bude schopný podporovať svoje zariadenia v rôznych krajinách v miestnych jazykoch. Znalosť miestnych jazykov bola nevyhnutná, keďže zariadenia riešili zmenu, ktorú bolo potrebné oznámiť všetkým zamestnancom, ale hlavne vysvetliť a ukázať priamo na dielni.

Biznis s cukrom je špecifický tým, že rok je rozdelený na dve časti – čas venovaný spracovaniu repy a čas venovaný údržbe. Toto špecifikum bolo potrebné zahrnúť do plánu realizácie, ktorý bol vyrobený na mieru podľa potrieb a možností jednotlivých zariadení. Zároveň zabezpečila implementáciu rovnakého štandardu organizácie pracoviska, systému auditov a hodnotenia 5S vo všetkých zariadeniach.

„Našu spoluprácu s FBE pri implementácii 5S považujeme za vysoko produktívnu a oceňujeme profesionálny prístup konzultanta. Myslíme si, že vďaka profesionálnemu a starostlivému prístupu FBE pri implementácii 5S v našej spoločnosti každý zamestnanec chápe dôležitosť a výhody implementácie 5S.“

Do funkcie sa zapojil Ing. Antonín Richter, výrobno-technický riaditeľ a Ing. Peter Orihel, Project Leader metódy 5S v Slovenských cukrovaroch, s.r.o. (Slovenský cukor – Agrana)

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať